About Us

Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med 2000 föreningar och 450 000 medlemmar. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll för den lokala identiteten och utvecklingen av lokalsamhällets.