Tandberg Data - Høydepunkter for tredje kvartal 2006


*Oppkjøp av Exabyte. Endelig gjennomføring i november som planlagt.
*Identifiserte kostnadssynergier overstiger 15 millioner dollar
*Omsetningen økte med 22 prosent til 29,2 millioner dollar i tredje kvartal 2006 sammenlignet med tredje kvartal 2005
*Bruttomarginen øker fra lavt nivå i andre kvartal 2006
*Et negativt driftsresultat påvirket av ekstraordinære aktiviteter knyttet til oppkjøpet av Exabyte, samt svakere salg i juli enn normalt
*Ekstraordinære kostnader på 1,2 millioner dollar ble bokført i kvartalet, primært på grunn av nedleggelse CDG (produktet BAKStor)
*Vellykket lansering av ny diskløsning – RDX® QuikStor

Vennligst se full rapport og presentasjon vedlagt.

For ytterligere informasjon:

Gudmundur Einarsson, CEO
+47 90 61 22 14

Live Haukvik Aker, CFO
+47 90 92 38 27

Subscribe