About Us

Telge består av moderbolaget Telge AB samt ett antal dotterbolag och ägs av Södertälje kommun. Uppdraget är att ge Södertäljeborna bra tjänster och att bidra till ett attraktivt Södertälje. Koncernen erbjuder tjänster och service inom bostäder, el, lokaler, hamnverksamhet, värme, vatten, kommunikation, science center, återvinning och bemanning.