About Us

Telge Fastigheter är Södertäljes största fastighetsägare. Totalt äger och förvaltar bolaget drygt 500 000 kvadratmeter lokalyta fördelat på kommunala och kommersiella fastigheter. I fastighetsbeståndet finns allt från förskolor och skolor till stadshus och museibyggnader.