About Us

Telge Kraft är Sveriges största portföljförvaltare på elmarknaden och hanterar 12 TWh fysisk el varje år. Bolaget erbjuder större elförbrukare och elproducenter portföljförvaltning inom fysisk och finansiell krafthandel samt tillhörande administrativa tjänster. Telge Kraft är ett ledande företag inom försäljning av miljömärkt el.