HELVARS SJÄLVLÄRANDE BELYSNINGSLÖSNING ACTIVEAHEAD® FÖRUTSPÅR DINA RÖRELSER

Helvar presenterar sitt senaste avancerade kontrollsystem för belysning ActiveAhead 1.0, ett kontinuerligt självlärande, fristående, komplett, ljusstyrningssystem som består av ett LED-drivdon, en styrenhet och vår minsta multifunktionssensor - allt i en armatur.

Helvar sammanför belysning och IT i en verkligt smart belysningslösning som ger slutanvändarna bästa möjliga belysning samtidigt som den ger energibesparningar.

ActiveAheads patentsökta algoritm lär sig rörelsemönstret hos människor i omgivningen med hjälp av armaturernas inbyggda sensorer som känner av både närvaro och omgivningsljus. Sedan använder den informationen för att förutsäga var människorna är på väg och ger dem lämplig belysning. Algoritmen är kontinuerligt självlärande och anpassar sig omedelbart till förändringar för att hela tiden hålla belysningen på perfekt nivå. Om en person exempelvis går i en korridor mot ett rum som används ofta, så börjar ActiveAhead 1.0 öka belysningen i rummet ingång så att personen inte kommer in i ett mörkt rum, samtidigt som den håller korridoren upplyst, ifall personen fortsätter gå i den riktningen.

Redan från installationen kommer armaturer med ActiveAhead 1.0-tekniken att arbeta självständigt, utan att någon programmering eller idriftsättning behövs. Armaturerna kommunicerar med varandra genom ett Bluetooth®-lågenerginätverk BLE-MESH. Det ger dem möjlighet att kommunicera med varandra automatiskt för att sänka eller höja belysningsnivåerna när de reagerar på rörelser eller omgivningsljus. ActiveAhead 1.0 kan därför ge betydande energibesparingar genom att säkerställa att armaturerna endast används när de behövs och med de belysningsnivåer som krävs. Användarna kan dessutom anpassa ActiveAhead 1.0-lösningens parametrar med en mobilapp vid behov, om de exempelvis vill att vissa armaturer sänker belysningen mer, alltid är på eller om gruppering av armaturer önskas.

ActiveAhead 1.0 är den bästa uppgraderingen av Helvars befintliga lösning Active+. Det är ett enkelt, skalbart och modulärt system, så nya enheter kan läggas till i nätverket utan ytterligare programmering. Installationen är enkel, ingen ny kabeldragning krävs eftersom tekniken är inbyggd i armaturen, ni kan verkligen bara montera och ”glömma bort dem”. Enkel installation utan ytterligare kabeldragning minskar tidsåtgången, kostnader för elektriker och gör lösningen perfekt vid renovering eller ombyggnation, särskilt i lokaler med mycket korridorer och trapphus med anslutna rum, som kontorslandskap, hotell, skolor osv.

Säkerheten är viktig i den smarta miljön och ActiveAhead 1.0 har en omfattande uppsättning säkerhetsprotokoll som håller systemet säkert och effektivt. Tre lager säkerhet skyddar kontrollsystemet, parkoppling av en mobiltelefon till en armatur för anpassning sker genom en mekanism med en signalstyrka som kräver att användaren är 1,5-2 m från armaturen och Bluetooth®-lågenerginätverket är krypterat, lika så algoritmens utdata.

Med den snabba utvecklingen av smarta system och byggnader är det viktigt att belysningssystemen är anpassningsbara. ”ActiveAhead har utformats med framtiden i åtanke. Den valda infrastrukturtekniken gör det även möjligt för våra kunder att ta nästa steg och integrera med molntjänster eller kabelanslutna DALI-styrsystem. I gengäld kommer det att förstärka algoritmerna ännu mer, dvs. ActiveAheads intelligens kommer ge ännu fler fördelar.” säger Lars Hellström, chef för marknadsföring och affärsutveckling.

ActiveAhead kan vara en viktig byggsten i en smart byggnad. Eftersom systemet lär sig hur byggnaden används, kan det hjälpa till att hantera byggnadens resurser mer effektivt och därigenom spara energi.

ActiveAhead 1.0 kommer att lanseras i samarbete med armaturtillverkare. Ensto-koncernen har veriferat ActiveAhead i sina armaturer och lanseringen börjar i Finland och Sverige. Fler armaturtillverkare kommer att meddelas inom kort.

-slut-

För ytterligare information, bilder och intervjumöjligheter, kontakta:

Lars Hellström                                                   eller           Chiara Lawrance
Chef för marknadsföring och affärsutveckling                     Wildwood Public Relations Ltd
Helvar Oy AB                                                                      The Stables, Meadow Court

Keilaranta 5                                                                         Faygate Lane
FIN-02150 Espoo                                                               West Sussex, RH12 4SJ  

lars.hellstrom@helvar.com                                                 chiara.lawrance@wildwoodpr.com                                                                                                   

Webb:  www.helvar.com                                                     

Redaktörens anteckningar:

Helvar är ett internationellt företag som arbetar med belysningsteknik, betjänar kunder i över 40 länder och har specialiserat sig på energisnåla komponenter, belysningslösningar och ljusstyrningssystem.

Helvar – belysning med frihet.

Subscribe

Media

Media