31.05.2018 08:20:01: Ex spleis, nytt ISIN og nytt pålydende / Ex reverse split, new ISIN and new face value 31.05.2018

Det vises til melding fra selskapet 24.05.2018.
Aksjene i Axactor AB (publ) noteres ex spleis, nytt ISIN og nytt pålydende fra og med 31.05.2018.
Forhold: 10 gamle aksjer gir 1 ny aksje.

Reference is made to announcement from the company 24.05.2018.
The shares in Axactor AB (publ) will be traded ex reverse split, new ISIN and new face value as from 31.05.2018.
Ratio: 10 old shares give 1 new share.


AXA:
Ny / New - Pålydende/ Face value: EUR 0.5234232
Ny / New - EMS: 300
Ny / New - ISIN: SE0011309319
Ingen endring / No change - Instrument ID: 28597
Ingen endring / No change - Handelsvaluta / Trading Currency: NOK
Ingen endring / No change - Segment: OBMA

*Mrk: Eventuelle overnattende ordre vil bli slettet av Oslo Børs etter 16:45
*Note: Any overnight orders will be deleted by the Exchange after 16:45

Subscribe

Documents & Links