Ekologihuset i Lund årets solcellsanläggning

SolEl-programmets pris till årets solcellsanläggning tilldelades Akademiska Hus för anläggningen på Ekologihuset i Lund. Den uppmärksammades för sin genomtänkta utformning och för att den visar att solceller kan användas på många olika sätt. Priset delades ut av Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger på Energitinget i Stockholm.

Akademiska Hus solcellsanläggning på Ekologihuset i Lund utsågs till vinnare i hård konkurrens med ett 20-tal andra solcellsanläggningar runt om i landet. Juryn framhåller i sin motivering att Akademiska Hus visat att solceller kan användas på många olika sätt, och att anläggningen är väl genomtänkt både vad gäller olika tekniska lösningar och visuell utformning. Fastighetsägaren Akademiska Hus har också på ett målmedvetet sätt arbetat med informationsspridning.

– Jag tror att det främst finns tre anledningar till att vi lyckats med projektet: en drifttekniker som verkligen varit en eldsjäl, det statliga investeringsstödet för solceller och framförallt en långsiktighet hos vårt företag så att man vågat testa och ta risker, säger Helen Möller, miljöansvarig på Akademiska Hus.

Ett hedersomnämnande delades ut till Eksta Bostads AB för solcellsanläggningen på Prästgårdsängens förskola i Fjärås. Förskolan är unik ur bygg- och energisynpunkt, och solcellerna ingår som en del i en energieffektiv helhet. Solcellerna står för hela fastighetens årliga elförbrukning.

– För oss är helheten viktig. Vi ville inte nöja oss med att bara sätta upp en solcell, utan vi ville nå längre. Det är jätteroligt att kunna visa att ett litet företag kan integrera solceller i ett helhetskoncept, säger Christer Kilersjö, projektledare på Eksta Bostads AB.

Priset delades ut av Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger under den välbesökta sessionen om solceller på Energitinget den 11 mars 2009.

Bilder på den vinnande och den hedersomnämnda anläggningen samt från prisutdelningen finns SolEl-programmets webbplats:
http://www.solelprogrammet.se/Press/

För mer information kontakta:
Bertil Wahlund, Elforsk, 08-677 27 52
bertil.wahlund@elforsk.se
Linus Palmblad, Energimyndigheten, 016-544 23 37
linus.palmblad@energimyndigheten.seSolEl-programmet är ett nationellt FoU-program för tillämpning och demonstration av solcellssystem. Programmet finansieras av Energimyndigheten, energiföretag, bygg- och fastighetssektorn samt tillverkande industri. Inom programmet bedrivs t ex driftuppföljning av svenska solcellsanläggningar, utvärdering av nya solcellstillämpningar, systemstudier och informationsprojekt.

Mer information om SolEl-programmet finns på http://www.solelprogrammet.se/

Dokumente & Links