Eteran maksutulo kasvoi 4,7 prosenttia Etelä-Pohjanmaalla

Eläkevakuutusyhtiö Eteran maksutulo Etelä-Pohjanmaalta kasvoi 4,7 prosenttia 21 miljoonaan euroon. Seinäjoen osuus maksutulosta oli viidennes, mutta maksutulo oli kääntynyt hienoiseen laskuun (-1,8 %). Koko maassa vakuutusmaksutulo kasvoi 6 prosenttia noin 672 miljoonaan euroon. Etera maksoi työeläkkeitä Etelä-Pohjanmaalle 26,6 miljoonaa euroa, kasvua 9,5 prosenttia.

Etelä-Pohjanmaan rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-aloilta maksettiin LEL-työeläkemaksua Eteraan 18,7 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen 4,7 prosenttia. Koko maassa LEL-maksutulo kasvoi 4,4 prosenttia 545 miljoonaan euroon. TaEL-eläkelain mukainen maksutulo kasvoi Etelä-Pohjanmaalla 4,4 prosenttia 2,5 miljoonaan euroon. Koko maassa TaEL-maksuja maksettiin 126 miljoonaa euroa, kasvua 11,5 prosenttia. TaEL:n mukaan vakuutetaan taiteilijat ja toimittajat sekä lyhyet työsuhteet. Ensi vuoden alusta Etera vakuuttaa yrittäjät ja kaikki yrityksen työntekijät. Etelä-Pohjanmaalla vakuutusmaksutulo kasvoi riuskimmin Lapualla (18,9 %) ja Lappajärvellä (18,3 %). Etera hoitaa LEL- ja TaEL-eläkevakuuttamista ainoana työeläkeyhtiönä vielä vuoden 2006 ajan. Vuonna 2007 tulee voimaan työntekijän eläkelaki TyEL ja yksityisalojen erilliset eläkelait LEL, TaEL ja TEL kumotaan. Työkyvyttömyyseläkkeitä hieman enemmän Etera maksoi työeläkkeitä yhteensä 26,6 miljoonaa euroa Etelä-Pohjanmaalle eli 9,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004. Koko maassa maksettujen eläkkeiden määrä kasvoi 3 prosenttia 795 miljoonaan euroon. Etelä-Pohjanmaalle maksetuista eläkkeistä vanhuuseläkkeitä oli 51 prosenttia, perhe-eläkkeitä 13 prosenttia ja työttömyyseläkkeitä 8 prosenttia. Etelä-Pohjanmaalla maksettiin työkyvyttömyyseläkkeitä kolme prosenttiyksikköä maan keskiarvoa enemmän, 28 prosenttia. Etera menestyi sijoituksissa Vuonna 2005 Etera sai 11,7 prosentin tuoton 5,4 miljardin euron sijoituksilleen. "Eteran sijoitustoiminta on ollut tuloksekasta jo pitkään. Viiden viime vuoden tuotoilla Etera on kolmen kärjessä eläkeyhtiöiden välisessä sijoitustuottovertailussa", toteaa Eteran toimitusjohtaja Kalevi Hemilä. Vakavaraisuus oli hyvä: vakavaraisuusaste 31,5 % ja vakavaraisuusasema 3,0. Etera maksaa yrityskohtaisia asiakashyvityksiä vuonna 2007 Vuonna 2007 myös Etera maksaa yrityskohtaista asiakashyvitystä. Vuoteen 2006 saakka asiakashyvitykset on huomioitu LEL- ja TaEL-vakuutusmaksussa ja hyvitys on ollut samansuuruinen kaikille asiakkaille. Asiakashyvitys on alentanut Eteran vakuutusmaksuja keskimäärin 0,4–0,9 prosenttiyksikköä. ”Asiakashyvityksestä hyötyvät eniten pitkäaikaiset asiakkaat, jotka jatkavat asiakassuhdetta Eteran kanssa”, kertoo alueyksikön päällikkö Mikko Nevalainen. ”Jos yritys irtisanoo vakuutuksensa Eterasta, Etera maksaa yritykselle kertyneen rahaston perusteella määräytyvää jälkihyvitystä kolmen vuoden ajan. Mikäli hyvitysrahasto on alle 50 000 euroa, ei jälkihyvitystä – työeläkeyhtiöiden normaalin käytännön mukaisesti – makseta lainkaan”, selventää Nevalainen. Yrityksen asiakashyvityksen määrään vaikuttavat sekä yrityksen maksamat vakuutusmaksut että yritykselle vakuutusmaksujen perusteella Eteraan kertyneet rahastot. Eteran maksamien asiakashyvitysten taso määräytyy Eteran vakavaraisuuden ja sijoitustuottojen perusteella. Asiakashyvitykset annetaan alennuksena vakuutusmaksuihin. Etera vahvistaa asiakaspalveluaan Eterassa voi vuoden 2007 alusta lähtien vakuuttaa yrityksen koko henkilöstön. Etera on valmistautunut markkinoiden avautumiseen vahvistamalla palveluorganisaatiotaan. Vuonna 2006 avautuu neljä aluetoimistoa. Lisäksi yrittäjien ja pienyritysten työeläkevakuuttamisen hoitoon on perustettu oma yksikkönsä.

Dokumente & Links