OEM International AB förvärvar verksamheten i AB Telfa

OEM International förvärvar verksamheten i AB Telfa med tillträdesdag 2005-09-01. Verksamheten omsatte förra året 42 MSEK med ett resultat på cirka 3 MSEK och har 18 anställda.

AB Telfa är verksamma i Sverige inom handel med pumpar för marina, mobila och industriella applikationer. Bolaget har en stark position på den svenska marknaden och representerar ledande tillverkare från Europa och USA. ”Genom förvärvet av AB Telfa etablerar vi ett nytt produktsegment i koncernen som riktar sig till både befintliga och nya kunder inom OEM-koncernen. OEM ser en intressant potential i pumpmarknaden och Telfas produktsortiment är ett av marknadens absolut starkaste. Det skapar goda förutsättningar för tillväxt och utnyttjande av synergieffekter inom koncernen”, säger Jörgen Zahlin, koncernchef OEM International AB. Vi bedömer att bolaget förutom att ha en god expansionsmöjlighet på befintlig marknad, även har möjlighet att expandera geografiskt. Förvärvet bedöms ha en positiv påverkan på koncernens resultat redan innevarande år.

Abonnieren

Dokumente & Links