Nedgang i interessen for psykisk helse i Oppland


PressemeldingNedgang i interessen for psykisk helse i Oppland

(Oslo, 7. mai 2007) Seks prosent av befolkningen i Oppland ville ha satt psykisk helse høyt på dagsorden dersom de kunne være helseminister for en dag. Dette er en nedgang på fire prosentpoeng fra i fjor
Funnene fremkommer i den årlige Pfizerundersøkelsen der 4000 nordmenn i hele landet svarer på spørsmål om egen helse og forholdet til helsevesenet. Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på oppdrag for Pfizer.
I undersøkelsen får befolkningen rangere hvilke temaer de ville sette høyt på agendaen, dersom de var helseminister for en dag. Seks prosent tilslutning til psykisk helse plasserer Oppland midt på listen over dem som ville prioritert temaet. Nedgangen på fire prosent fra fjoråret er imidlertid mindre enn gjennomsnittlig nedgang i Norge som er på hele sju prosent.
- Behovet for økt innsats innen forebygging og behandling av psykiske lidelser er større enn noensinne. Det er bekymringsfullt at politikeres og befolkningens oppmerksomhet på dette området har tapt seg så radikalt, sier dr. Grethe Aasved, direktør for samfunnskontakt i Pfizer.
Mens 13 prosent av befolkningen i Norge ville satt psykisk helse på dagsorden om de var helseminister for en dag i fjor, er det kun 6 prosent som ville gjort det samme i år. Størst har nedgangen vært i Nordland, der tallet har sunket fra 14 til 2 prosent. Nedgangen har vært minst i Møre og Romsdal.
Deltagerne i undersøkelsen ble også spurt hva de opplever som den største helseutfordringen i Norge de neste ti årene. Da svarer nordmenn:

1. Overvekt (20 prosent)
2. Eldreomsorg (18 prosent)
3. Kreft (10 prosent)
4. Psykiatri (9 prosent)
5. Hjerte- og karsykdommer (4 prosent)


Undersøkelsen viser at myndighetene når befolkningen ved å sette dagsorden med kampanjer og nyheter. De tre siste helseministrene har skapt synlighet rundt røyking, psykiatri og nå kosthold. Samtidig viser Pfizerundersøkelsen at helsepolitikerne har lav tillit i befolkningen.

- Det kan skyldes at synliggjøringen av viktige helsepolitiske temaer ikke følges godt nok opp i konkret handling, sier Grethe Aasved. - Eksempelvis burde både tiltak for røykeslutt og reduksjon av overvekt få betydelig mer støtte fra myndighetene. Dette er investeringer i forebygging, som i et samfunnsperspektiv blir meget rimelig sett i forhold til de utgiftene man får på et senere tidspunkt til behandling av sykdommer som følge av røyking og overvekt.

Psykiatri prioriteres høyest blant de som tjener mest, 10 prosent av de som tjener 900.000 til en million kroner vil prioritere psykiatri, mens fem prosent av de som tjener mellom 400.000 og 500.000 kroner ville gjort det samme.
Pfizerundersøkelsen er en nasjonal spørreundersøkelse i et representativt utvalg av befolkningen. Den gjennomføres årlig for å rapportere tilstand og måle svingninger i helse-Norge. 4000 personer har deltatt gjennom telefonintervjuer utført av Norstat. Spørsmålene er utviklet og testet i samarbeid med Norstat, etter de metodene SSB anbefaler for sine egne spørreskjemaer.

For mer informasjon om undersøkelsen kontakt:
Dr. Grethe Aasved, direktør for samfunnskontakt Pfizer AS,
Mobil: 916 92 808
E-post: grethe.aasved@pfizer.com

Hans Petter Strifeldt, kommunikasjonssjef i Pfizer AS,
Mobil: 994 80 650
E-post: hanspetter.strifeldt@pfizer.com


Pfizer er Norges og verdens største farmasøytiske selskap. Helt siden etableringen i 1849 har Pfizer arbeidet med å finne nye og bedre medisiner mot sykdommer og tilstander som er dødelige eller reduserer vår livskvalitet. I dag tilbyr Pfizer mer enn 160 ulike medisiner mot en lang rekke sykdommer, og mer enn 100 nye er under utvikling. Hvert år bruker vi mer enn 50 milliarder kroner på forskning og utvikling av ny behandling mot blant annet kreft, hjerte-karsykdommer, hiv/aids, nevrologiske, urologiske og psykiske lidelser.


------------------------------------------------------------
Diese Information wurde Ihnen von Cision zur Verfügung gestellt http://newsroom.cision.com
Für folgende Dateien besteht die Möglichkeit eines Download:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=24180&lang=DE

Medien

Medien