Telemarkinger bekymrer seg mer for familien


Pressemelding:Telemarkinger bekymrer seg mer for familien

(Oslo, 27. april 2007) 78 prosent av befolkningen i Telemark frykter alvorlig sykdom eller skade i nær familie. Dette er en økning på sju prosent fra i fjor.
Funnene fremkommer i den årlige Pfizerundersøkelsen der 4000 nordmenn i hele landet svarer på spørsmål om egen helse og forholdet til helsevesenet. Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på oppdrag for Pfizer.
Med 78 prosent bekymrede er Telemark på gjennomsnittet blant norske fylker når det gjelder frykt for alvorlig sykdom eller skade i familien. Bekymringen er størst i Sogn og Fjordane, der 90 prosent oppgir at de bekymrer seg for at noe skal tilstøte den nærmeste familien.
- Det er urovekkende at vi som lever i et av verdens tryggeste samfunn opplever økende frykt. Utviklingen burde gå i motsatt retning, sier Dr. Grethe Aasved, direktør for samfunnskontakt i Pfizer.

Nasjonalt har det vært en betydelig økning i frykten for at noe skal hende våre nærmeste. Mens 67 prosent av oss fryktet skade eller sykdom i familien i fjor, oppgir hele 79 prosent av befolkningen at de er bekymret eller svært bekymret for slike tilfeller i år. Kvinner uroer seg mer enn menn. 74 prosent av mennene oppgir at de bekymrer seg, mens hele 84 prosent av kvinnene frykter for familiens helse.
- Nærmere åtti prosent av oss er bekymret for at familiemedlemmer skal rammes av skade eller sykdom. Det positive i dette er at det reflekterer omtanke for våre nærmeste, men det er vanskelig å forstå hvorfor denne bekymringen er økende. Det er få trusler som øker. Imidlertid ser vi i økende grad at børs-språket vinner terreng i helsepolitikken, og det stilles strenge økonomiske krav til helseforetakene. Fokus i helsedebattene er ofte trusler om nedleggelse av behandlingstilbud på grunn av trang økonomi. Det er ikke så vanskelig å forstå at folk da frykter at familien ikke får god nok behandling dersom man skulle rammes av sykdom eller skade, sier Aasved.
Det er ikke bare sykdomstilfeller og skade hos de nærmeste som bekymrer nordmenn. 47 prosent er redde for selv å bli rammet av sykdom eller skade, og kreft er den sykdommen vi frykter mest. Når vi spør hvilken lidelse folk frykter mest svarer 58 prosent at de frykter mest for kreften. I tillegg plages vi av stor bekymring for pleie i eldreomsorgen, 69 prosent av oss er redde for at vi ikke vil få god nok pleie i alderdommen.
- I frykten for alderdommen ligger en betydelig mistillit til den medisinske behandlingen man forventer å få når man blir eldre, og dette skjer mens vi er på vei inn i eldrebølgen for alvor. At eldrebølgen innbærer en stor utfordring for helsesektoren er kjent, men ikke i hvor stor grad dette påvirker folks forventinger og livskvalitet allerede nå, før de blir gamle, fremholder Aasved.

Pfizerundersøkelsen er en nasjonal spørreundersøkelse med et representativt utvalg av befolkningen. Den gjennomføres årlig for å rapportere tilstand og måle svingninger i helse-Norge. 4000 personer har deltatt gjennom telefonintervjuer utført av Norstat. Spørsmålene er utviklet og testet i samarbeid med Norstat, etter de metodene SSB anbefaler for sine egne spørreskjemaer.

For mer informasjon om undersøkelsen kontakt:
Hans Petter Strifeldt, kommunikasjonssjef i Pfizer AS,
Mobil: 994 80 650
E-post: hanspetter.strifeldt@pfizer.com


Pfizer er Norges og verdens største farmasøytiske selskap. Helt siden etableringen i 1849 har Pfizer arbeidet med å finne nye og bedre medisiner mot sykdommer og tilstander som er dødelige eller reduserer vår livskvalitet. I dag tilbyr Pfizer mer enn 160 ulike medisiner mot en lang rekke sykdommer, og mer enn 100 nye er under utvikling. Hvert år bruker vi mer enn 50 milliarder kroner på forskning og utvikling av ny behandling mot blant annet kreft, hjerte-karsykdommer, hiv/aids, nevrologiske, urologiske og psykiske lidelser.


------------------------------------------------------------
Diese Information wurde Ihnen von Cision zur Verfügung gestellt http://newsroom.cision.com
Für folgende Dateien besteht die Möglichkeit eines Download:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=23930&lang=DE

Medien

Medien