Falu Energi & Vatten AB väljer Skellefteå Kraft

I samband med att Falu Energi & Vatten startar elförsäljning under hösten väljer man att teckna ett samarbetsavtal med Skellefteå Kraft. Avtalet omfattar balansansvar för elleveranser, elproduktion samt all handel med elcertifikat. Handelsverktyget Skepool och rådgivning ingår också i avtalet.

– Vi är glada över att Falu Energi & Vatten väljer att bli kunder hos oss och ser fram emot ett mångårigt och givande samarbete för båda parter, säger Frank Larsgård, handelschef vid Krafthandel hos Skellefteå Kraft.

– Det känns mycket spännande att vi nu får möjlighet att sälja el till faluborna och fortsätta vara en föregångare inom de områden vi arbetar med. Vi producerar klimatneutral el lokalt och att få erbjuda den till våra kunder är ytterligare ett steg i utvecklingen av vårt energisystem, säger Bengt Gustafsson, VD på Falu Energi & Vatten AB.

Skellefteå Kraft har under många år byggt upp kunskap och system för att kunderna så enkelt som möjligt ska kunna göra alla elaffärer på ett ställe.

– Som energibolag med nystartad elhandelsverksamhet värdesätter vi Skellefteå Krafts erfarenhet och kompetens. Med Skepool får vi ett bra stöd för att hantera elhandelsaffären. Att hitta rätt risknivå och få support kring marknadsutvecklingen har också varit viktiga faktorer i valet av samarbetspartner,
säger Per Magnusson, nytillträdd marknadschef på Falu Energi & Vatten.

Skepool är en handelsplattform där kunden själv kan plocka och administrera el och certifikat till mycket konkurrenskraftiga priser. Skepool erbjuder handel i små volymer och i alla svenska elområden och i svensk valuta.

För mer information:
Frank Larsgård, handelschef Krafthandel Skellefteå Kraft
mobil 072-576 52 27
e-post: frank.larsgard@skekraft.se

Per Magnusson, marknadschef Falu Energi & Vatten AB
mobil 023-77 49 80
epost: per.magnusson@fev.se

 

Tags:

Abonnieren

Medien

Medien

Dokumente & Links