”ISO 9001 yritysjohdon kielellä” - standardi SFS-ISO 10014 nyt suomeksi

Yrityksen laatuammattilaisilla ja ylimmällä johdolla on usein erilainen näkökulma yrityksen toimintaan ja tapa ilmaista asioita. Laadunhallintaan liittyy paljon käsitteitä, jotka eivät avaudu asiaan vihkiytymättömille. Yritysjohto taas ilmaisee toimintaan liittyvät asiat usein taloustermein.

Tätä kuilua umpeen kuromaan on julkaistu nyt suomeksi standardi:
SFS-ISO 10014:2007 Laadunhallinta. Opastusta taloudellisen ja liiketoiminnallisen hyödyn toteuttamiseen.
Standardi ISO 10014 opastaa, miten standardiin ISO 9001:2000 perustuvan laadunhallintajärjestelmän kautta saavutetaan taloudellisia ja liiketoiminnallisia hyötyjä. Standardi on suunnattu niin yritysjohdolle kuin laatuammattilaisille.
Standardissa käydään läpi kuvien avulla laadunhallinnan kahdeksan periaatetta ja kerrotaan kunkin periaatteen sisältö ja periaatteen soveltamisella saavutettavat hyödyt yritysjohdon ymmärtämällä kielellä. Laadunhallinnan periaatteet ovat: asiakaskeskeisyys, johtajuus, henkilöstön osallistuminen, prosessimainen toimintamalli, järjestelmällinen johtamistapa, jatkuva parantaminen, tosiasioihin perustuva päätöksenteko ja molempia osapuolia hyödyttävät suhteet toimituksissa. Standardin lopussa on sanasto käytetyistä termeistä.
Standardi on imuroitavissa SFS-Standardisoinnin verkkokaupasta osoitteessa sales.sfs.fi. Sen voi tilata SFS:n asiakaspalvelusta, puh. (09) 149 9331. SFS on julkaissut laadunhallinnan periaatteista kuusisivuisen esitteen. Sen voi tilata esitteiden tilauslomakkeella SFS:n www-sivuilla osoitteessa http://www.sfs.fi/tilaus/esitetilaus/.

Lisätiedot:

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS
Anne-Mari Miikkala
anne-mari.miikkala@sfs.fi
puh. (09) 1499 3368