Skriv ut skattekortet själv i oktober

Report this content

Du kan snabbt själv skriva ut ditt skattekort på adressen skatt.fi/skattekort redan i oktober. Ett skattekort som du själv skrivit ut i webbtjänsten Skattekort på nätet är lika officiellt som ett skattekort från Skatteförvaltningen.

– Denna nya egenskap är till nytta för en stor del av oss. År 2011 gjordes över 1,6 miljoner skattekortsändringar varav 600 000 via nätet, berättar överinspektör Kaj Hoffren vid Skatteförvaltningen.

Merparten av skattekort kan skrivas ut
Det är möjligt att skriva ut ca 80 % av skattekorten. Du kan skriva ut ditt skattekort om din skattekortsbeställning inte behöver handläggas på skattebyrån. Handläggaren kontrollerar att korrekta uppgifter ligger till grund för skattekortet.
Kunden kan skriva ut ett skattekort för lön, biinkomst, sjöarbetsinkomst, förmån som t.ex. arbetslöshetsdagpenning,  familjevårdarens arvode, stöd för närståendevård och skattepliktig personalfondandel.
Tjänsten bildar en pdf-fil av det nya skattekortet. Om du har ett program för hantering av pdf-filer kan du skriva ut skattekortet på din dator.
– Man kan också i fortsättningen välja om man vill skriva ut sitt skattekort. Det är fortfarande möjligt att få skattekortet per post eller hämta det på skattebyrån, påminner Hoffren.

Ett skattekort som skrivits ut är officiellt
Ett skattekort som kunden har skrivit ut med sin skrivare är lika officiellt och en lika giltig beskattningshandling som ett skattekort som Skatteförvaltningen har utfärdat. Också det måste ges till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska följa innehållningsprocenten och inkomstgränserna på skattekortet.

Tilläggsuppgifter ger överinspektör Kaj Hoffren, 020 612 5018.

Kaj Hoffren, 020 612 5018

Dokumente & Links

Quick facts

Du kan snabbt själv skriva ut ditt skattekort på adressen skatt.fi/skattekort redan i oktober.
Tweeten

Zitate

År 2011 gjordes över 1,6 miljoner skattekortsändringar varav 600 000 via nätet
Kaj Hoffren