Bæredygtigt Landbrug indbringer Miljø- og Fødevareministeriet for Folketingets Ombudsmand

Report this content

Dansk landbrug er fra flere sider beskyldt for ikke at have levet op til sine forpligtelser til at levere kompenserende tiltag for udledning af kvælstof til miljøet. I den forbindelse har Miljø- og Fødevareministeriet undladt at oplyse politikere og offentlighed om, at de kompenserende kollektive foranstaltninger primært skulle laves af kommunerne, samt at forudsætningerne for den del af de kollektive indsatser, som landmændene skulle stå for, slet ikke er opfyldt.

Pressemeddelelse, Bæredygtigt Landbrug: Ministeriet har heller ikke oplyst, at landmænd frivilligt har etableret langt over 100.000 ha ekstra efterafgrøder om året, som også var en del af aftalen. Dertil kommer, at landmændene har anvendt over 50.000 tons kvælstof mindre end forudsat i de beregninger, der ligger til grund for de kompenserende foranstaltninger. Ifølge Bæredygtigt Landbrugs advokat er der tale om et klart brud på sandhedspligtens vildledningsforbud.

»På baggrund af juridisk rådgivning fra vores advokat har vi i dag besluttet at indgive klage til Folketingets Ombudsmand. Vi er nødt til at insistere på, at offentligheden og politikerne får dækkende information og ikke forsynes med oplysninger, som åbenlyst kun beskriver den ene side af mønten, og som kan hidse en stemning op blandt politikere og befolkning. Vi skal have det fuldt dækkende billede frem.«

»Når befolkningen kun får at vide, at landbruget ikke har leveret sin del af aftalen, så hører det jo helt logisk med, at forudsætningerne for at levere de kompenserende foranstaltninger naturligvis skal være opfyldt først«, udtaler direktør, Hans Aarestrup.

Ministeriet burde have oplyst både politikere og befolkning, at vores medlemmer slet ikke har brugt den mængde gødning, som de nu bebrejdes for ikke at have leveret kompenserende foranstaltninger for. Vores medlemmer har stået klar til at levere kompenserende foranstaltninger, som er indregnet ekstra i modellen ud over det faktiske forbrug – til trods for, at de altså har brugt 50.000 tons kvælstof mindre.

Den historie er heller ikke blevet fortalt. Det kan ikke passe, at statsapparatet kan sidde på hænderne og lade landmændene udsætte for sønderlemmende kritik, når det er det offentlige selv har svigtet forudsætningerne for aftalen. Det er her, at ombudsmanden kommer ind i billedet.

»Vi har tillid til, at Folketingets Ombudsmand vil være enig med os i det stærkt kritisable forhold, at ministeriet hverken i svaret eller efterfølgende har oplyst politikere og befolkning om sagens rette sammenhæng.«

»Ministeriet har efter min vurdering tilsidesat sandhedspligtens vildledningsforbud, som siden 2015 er fremgået af ”Kodeks VII - Syv centrale pligter”, der gælder for embedsmænd i centraladministrationen«, udtaler advokat Hans Sønderby Christensen.

»Efter min juridiske vurdering er svaret til oppositionspolitikeren åbenbart utilstrækkeligt til at belyse de reelle forhold således som spørgeren efterlyser, og i hvert fald er det helt utilstrækkeligt, at embedsapparatet ikke retter tingene ud, når f.eks. minister, statsminister og opposition forholder sig til svaret, som om det var en dækkende sandhed.«

Klagen lægges på vores hjemmeside, når den er indgivet til Ombudsmanden. Yderligere oplysninger kan fås hos:

Direktør Hans Aarestrup, tlf.: 22223611 Advokat Hans Sønderby, tlf.: 20214333

- Bæredygtigt Landbrug, 14/02/19

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia