Kapitalforvalter i fremstød og debatindlæg: Branchen holder nøgletal hemmeligt

Med en landsdækkende TV- og aviskampagne skal flere danske investorer få øjnene op for det finansielle nøgletal 'Sharpe Ratio’, lyder det fra kapitalforvalteren Artha, der på 10 år selv har vristet næsten DKK12mia. ud af favnen på storbankerne ved at mestre det oversete nøgletal for risikojusteret afkast. »Vi håber, at flere vil spørge til Sharpe Ratio i 2019 - det koster kun noget at lade være«, lyder det selv fra folkene bag i et debatindlæg i Børsen, der retter kritik af branchens manglende transparens.

Pressemeddelelse, Artha Kapitalforvaltning A/S: For få år siden var de en velbevaret hemmelighed blandt en sluttet kreds af danske velhavere. I dag har den uafhængige kapitalforvalter Artha med partnerne Jan Severin Sølbæk og Brian Kudsk i spidsen imidlertid skabt sig et navn som et af Danmarks førende multi-family offices - og vejen frem har været relativt ligetil: Ved at fokusere på netværk, godt gammeldags købmandsskab og -ikke mindst- at måle resultaterne op imod et overset nøgletal, har man på få år haft succes med at at rejse knap DKK12mia. fra næsten 500 danske familier og velhavere i private banking-segmentet. Kunderne kommer fra storbankerne - en trend der skal fortsætte, og derfor skal Arthas »hemmelige ingrediens« nu på læberne af investerings-Danmark, hvilket sker med en landsdækkende TV- og aviskampagne om det finansielle nøgletal Sharpe Ratio:

»Det er selvfølgelig et grundvilkår, at banker, pensions- og kapitalforvaltere skal skabe solide afkast, hvilket er nemt i gode tider. Men hvad når krisen indtræffer, som vi så for 10 år siden, eller når markedet oplever udsving, som vi så det i slutningen af 2018? Lige nu er vi tilbage i 2007; der er alt for lidt fokus på, at afkast skal være i balance med risiko, hvorfor forvalterne bør måles på Sharpe Ratio. Det er bare usandsynligt få, der rent faktisk kender til nøgletallet, der kan guide til de forvaltere, der bedst rammer det gyldne skæringspunkt mellem afkast og risiko«, fortæller Brian Kudsk, direktør i Artha, om baggrunden for kampagnen, der løber af stablen i maj og juni i erhvervsmedier, på TV2 NEWS og på web, og som skydes i gang med et debatindlæg hos Børsen.

Problem med fokus kun på afkast

Sharpe Ratio, der er opkaldt efter den Nobelprisvindende økonom William Sharpe, bliver udregnet ved at dividere afkastet med risikoen for en given fond over en given periode. En relativ høj Sharpe Ratio er derfor lig med et relativt sundt afkast/risiko-forhold, lyder det i en 2-minutters lynkursusfilm, som Artha har lavet til formålet. Et simpelt nøgletal, der kunne give værdifuld indsigt, hvis blot investorerne kendte til det, lyder det fra Artha, der tidligere i både JP/Finans og Børsen har skoset investeringsbranchen for ikke at offentliggøre deres Sharpe Ratios - en kritik der opretholdes med kampagnen i et nyt indlæg hos Børsen:

»De fleste forvaltere fokuserer kun på at kommunikere om afkast i stedet for det risikojusterede afkast, og det er en skam. Styrken i Sharpe Ratio ligger i dets enkelthed, samt at det inddrager porteføljens risiko og baserer sig på en årrække af performance-tal og ikke bare et enkelt godt år. Det gør det også til et relevant værktøj for private investorer, der måske ikke har en doktorgrad i økonomi. Nedgangstider er uundgåelige over en længere periode, uanset hvem der forvalter formuen, men der er altså i høj grad forskel på, hvor store de negative afkast behøver være fra forvalter til forvalter«, lyder det fra Brian Kudsk, der omvendt ikke lægger skjul på, at man hos Artha år efter år har haft de højeste Sharpe Ratios i Danmark med fondene Artha Max A/S, Artha Optimum A/S og Artha Safe A/S.

Spørg til Sharpe Ratio i 2019

Og 2019 kan ifølge Brian Kudsk blive et af de år, hvor Sharpe Ratio i særdeleshed kommer til sin ret. Markederne har nemlig haft en god start på året, og forårets regnskaber i især USA har været overraskende positive. Men i horisonten lurer usikkerhed i form af Brexit, handelskrig og et boligmarked herhjemme, der måske er på vej til at vende:

»Der er i 2019 både mulighed for store afkast, men også risiko for store tab. Balancen mellem afkast og risiko er en vital information, hvis man ønsker at minimere sine tab i perioder med fald på markederne. Hvis ikke din pensionskasse eller formueforvalter oplyser dette tal så ring og spørg til det. Vi håber, at flere vil spørge til Sharpe Ratio i 2019, så vi kan få nuanceret investeringsmarkedet - det koster kun noget at lade være«, afslutter Brian Kudsk, der opfordrer til, at også erhvervspressen interesserer sig mere for nøgletallet i 2019.

- Artha Kapitalforvaltning A/S, 13/05/19

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia