Kristne, jøder og muslimer i fælles front: Klimakrisen kræver handling nu

Klimakrisen skal have højeste prioritet ved de forestående valg. Det mener de danske religiøse ledere, som er samlet i Resam Forum. For første gang står de religiøse ledere - på tværs af de store Abrahamiske verdensreligioner – sammen om ét fælles budskab til politikerne, som onsdag eftermiddag blev læst op foran Christiansborg: Klimaets tilstand er vigtigere end økonomisk vækst, og der er brug for radikal handling nu. 

Pressemeddelelse, Religion & Samfund: For første gang har civilsamfundsorganisationen Resam - der står for Religion & Samfund og arbejder for at give religionen en stemme i den demokratiske debat - samlet religiøse ledere og gejstlige fra alle trosretninger under de Abrahamiske traditioner med ét fælles politisk budskab: Klimakrisen skal sættes forrest i valgkampen. Resam Forum, som samlingen af 17 religiøse ledere hedder, blander sig i valgkampagnen, fordi de mener, det er deres demokratiske pligt:

”Det er urimeligt at fortsætte et ikke bæredygtigt overforbrug på bekostning af naturen og svage befolkningsgrupper andre steder på kloden, hvor klimaforandringerne allerede forvolder katastrofer. Vi mener derfor, at politikerne skal sætte den grønne dagsorden øverst i valgkampen, så klimaet får højeste prioritet, udtaler Peter Fischer-Møller, Formand for Danske Kirkers Råd. 

Religion bærer en del af ansvaret for klimakrisen

Verdensreligionerne har selv bidraget til den kritiske klimasituation, verden står i i dag. De Abrahamiske religiøse traditioner har været med til at legitimere et misbrug af naturen. Men der er i de sidste par generationer sket et paradigmeskifte. De religiøse ledere erkender, at tolkning af ord fra helligskrifterne som: ”Hersk over naturen og underlæg jer den” har været en medvirkende årsag til det natursyn, der har bragt verden til, hvor vi står i dag. I dag lægges vægten i tolkningen af de religiøse tekster på menneskets forvalteransvar i stedet for. Der er brug for at nytænke forvalterskabet, så vi ser os selv som skaberværkets tjenere, forsvarere og beskyttere. Og troen giver håb, for vi er ikke alene:

Vi tror på, at Gud stadig opretholder sit skaberværk og inspirerer os mennesker til at bidrage til løsninger i forhold til de globale klimaproblemer,” uddyber Peter Fischer-Møller.

Klimaet vigtigere end økonomisk vækst 

De religiøse ledere mener, at klimakrisen kan og skal adresseres nu, og at det derfor må gå forud for økonomisk vækst. Det kræver svære, men nødvendige valg: 

"I de kommende årtier vil klimaet være vigtigere end traditionel økonomisk vækst. Vi har særligt i den vestlige verden i 100 år levet med en konstant stigende materiel fremgang.  Kloden kan ikke holde til det. Vores politikere skal derfor fremme og satse på initiativer, som styrker vedvarende energi og fjerner klimaskadelige energiformer, systemer og adfærd. Det skal ske nu, og vi kan ikke undgå, at det kommer til at koste på statsbudgettet, virksomheders overskud og private individers komfort. Men det er afgørende nødvendigt," slutter Peter Fischer-Møller.

Klimaerklæring oplæst foran Christiansborg

De religiøse ledere i Resam Forum var onsdag samlet foran Christiansborg, hvor Peter Fischer-Møller læste den fælles klimaerklæring op. Klimaerklæringen er den første udmelding fra de gejstlige, som mødes i Resam Forum.  Flere udmeldinger ventes at komme ud fra en fast metode.

Baseret på en fælles vision om, hvad den gode nation er, identificerer de religiøse ledere et tema, de ønsker at behandle. Herefter fremskaffer Resam fakta og viden om det pågældende område, som danner afsæt for en efterfølgende diskussion i Resam Forum. De gejstlige arbejder sammen om de religiøse tolkninger koblet op imod de udfordringer, som det moderne samfund præsenterer, hvilket kan munde ud i en skriftlig redegørelse, en høring eller et møde med politikere, der danner afsæt for deltagelsen i den offentlige debat.

Religion & Samfund, 23/05/19

Talspersoner

 • Peter Fischer-Møller - Formand for Danske Kirkers Råd
 • Jair Melchior - Overrabbiner, Det Jødiske Samfund
 • Naveed Baig - Hospitalsimam og Næstformand, Islamisk-kristent studiecenter

Underskrivere af klimaerklæring

 • Peter Fischer-Møller - Formand for Danske Kirkers Råd
 • Jair Melchior - Overrabbiner, Det Jødiske Samfund
 • Naveed Baig - Hospitalsimam og Næstformand, Islamisk-kristent studiecenter
 • Abdul Wahid Pedersen - Imam og udviklingschef for Danish Muslim Aid
 • Christian Alsted - Biskop, Metodistkirken
 • Hans Henrik Lund - Daglig leder, Kirkernes Integrationstjeneste
 • Søren Skovgaard Sørensen - Generalsekretær, Luthersk Mission
 • Christina Jeppsson - Oberstløjtnant, Frelsens Hær
 • Czeslaw Kozon - Biskop, Den katolske kirke i Danmark
 • Ole Backer Mogensen - Formand, Dansk Oase
 • John Nielsen - Missionsforstander, Missionsforbundet
 • Henrik Stubkjær – Biskop i Viborg Stift, Folkekirken
 • Peter Skov-Jakobsen - Biskop i Københavns Stift, Folkekirken
 • Hans-Ole Bækgaard - Formand, Indre Mission
 • Tonny Jacobsen - Formand, FrikirkeNet
 • Lone Møller-Hansen - Generalsekretær, Baptistkirken
 • Jacob Viftrup - Formand for Apostolsk Kirke i Danmark

Kontaktperson

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia