eDreams ODIGEO's resultater for hele året er i overensstemmelse med retningslinjerne med en indtægtsstigning til €436 mio. og et justeret EBITDA på €90,5 mio.


eDreams ODIGEO (www.edreamsodigeo.com), som er et af de førende online forhandlere af flyrejser i verden, afsluttede regnskabsåret, der sluttede den 31. marts 2015, med en indtægtsstigning på 1 % i forhold til forrige år, til €436,0 mio. Denne stigning skyldtes hovedsageligt den positive udvikling i indtægterne pr. booking både inden for flyrejser og ikke-flyrejser.

  • Der var en fin vækst på 12 % på ekspansionsmarkederne, og de udgør nu 41 % af koncernens samlede indtægter
  • Aktiviteter der ikke vedrører flyrejser er fortsat årsagen til væksten (+7 % stigning i omsætningen i forhold til foregående år). Flyrejseaktiviteterne var uændrede
  • Justeret nettoindkomst på 13,4 mio.
  • De likvide midler ved periodens slutning udgjorde 121,8 mio, 22 % mere end i vores prognose
  • Koncernen når op på 16 millioner kunder i regnskabsåret 2014-15
  • Under den nye administrerende direktør, Dana Dunne, har koncernen revideret sin strategi, som skal udvikle koncernens forretningsmodel indenfor seks nøgleområder

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links