2012 rekordår for Alka Forsikring

Alkas bestyrelse har godkendt årsrapporten for 2012. Høj vækst og en stabil basis indtjening har påvirket resultatet positivt.

Et resultat efter skat på 402 mio. kr. sammenlignet med et overskud på 264 mio. kr. i 2011

Præmieindtægt for skadeforsikring i 2012 blev 1.858 mio. kr., svarende til en stigning på 8% i forhold til 2011

En combined ratio på 81

Det forsikringstekniske resultat blev på 349 mio. kr. i 2012 mod 292 mio. kr. i 2011

Omkostningsprocent blev på 16 og er uændret fra 2011

Investeringsresultat på 193 mio. kr. i 2012 mod 60 mio. kr. i 2011

Alka Forsikring har en fremgang på 8% i præmieindtægt, hvilket er meget tilfredsstillende.

"Den positive udvikling er et resultat af Alkas strategi med høj kundetilfredshed og en sund balance mellem indtægter og udgifter. Det bekræfter os i, at Alka Forsikring er et selskab, som kunderne i stigende grad retter deres opmærksomhed mod", udtaler Alka Forsikrings adm. direktør Jens Bærentsen.

For mere information eller interview med adm. direktør Jens Bærentsen kontakt kommunikationschef Lise Agerley

Telefon: 43 58 59 11. Mobil: 40 21 01 77. e-mail: lag@alka.dk

Tags: