2013 - Et stærkt resultat for Alka Forsikring

Alkas bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2013. Årets meget positive resultat skyldes en kombination af et godt forsikringsteknisk resultat, et tilfredsstillende investeringsresultat og en effektiv administration.

• Et resultat efter skat på 343 mio. kr. sammenlignet med et overskud på 402 mio. kr. i 2012.

• Præmieindtægt for skadeforsikring i 2013 blev 1.913 mio. kr., svarende til en stigning på 3% i forhold til 2012.

• En combined ratio på 82.

• Det forsikringstekniske resultat blev på 354 mio. kr. i 2013 mod 349 mio. kr. i 2012.

• Omkostningsprocent blev på 15% sammenlignet med 16 % i 2012.

• Investeringsafkast på 103 mio. kr. i 2013 mod 193 mio. kr. i 2012.

Præmieindtægten er steget med 3% i forhold til sidste år, hvilket er meget tilfredsstillende.

"Medarbejder- og kundetilfredshed er afgørende for at opnå det positive økonomiske resultat. I sammenligning med de øvrige større skade forsikringsselskaber er Alka Forsikring blandt de selskaber, der har de mest tilfredse og loyale kunder. Det afspejler sig på bundlinjen, udtaler Alka Forsikrings adm. direktør Jens Bærentsen.

For mere information eller interview med adm. direktør Jens Bærentsen kontakt kommunikationsdirektør Lise Agerley

Telefon: 43 58 59 11. Mobil: 40 21 01 77. e-mail: lag@alka.dk

Dokumenter og links