Første spadestik til nye døgnfunktioner i Aabenraa foretages fredag d. 24. maj:

Anden etape af Nyt Psykiatrisk Sygehus i Region Syddanmark går i gang

 

Imorgen tager Psykiatrien i Region Syddanmark hul på anden del af psykiatri-byggeriet i Aabenraa, der bygges sammen med det somatiske sygehus. Første spadestik foretages af regionsrådsformand Carl Holst og formand for psykiatriudvalget Freddie H. Madsen fredag d. 24. maj.

Første del af ’Nyt Psykiatrisk Sygehus’ i Aabenraa er under opførelse, og White Arkitekter, der står bag det samlede projekt, fortæller om første fase:

"Der har været afholdt rejsegilde, og byggeprojektet er snart halvvejs i byggefasen. Børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorium opføres i forbindelse med det somatiske familiehus for at øge mulighederne for samarbejde på tværs samt fokus på både fysiske og psykiske symptomer. Derudover er der plads til dagfunktion og skole”, forklarer Peter Houd fra White Arkitekter.

Anden etape påbegyndes

Fredag d. 24. maj tager man det første spadestik til den anden del af byggeriet. Anden etape omfatter opførelse af alle øvrige psykiatriske døgnfunktioner og ambulatorier i nær sammenhæng med det somatiske sygehus. Når hele byggeriet står færdigt, har man et top moderne psykiatrisk sygehus på ca. 20.000 m² med direkte forbindelse til det somatiske sygehus.

”Region Syddanmark havde et klart ønske om at afstigmatisere psykisk syge, derfor samles de to sygehuse. Man sender dermed et klart signal til patienter og deres pårørende om, at behandlingen er ligeværdig”, fortæller Peter Houd fra White Arkitekter.

Helende arkitektur

White Arkitekter har gennem hele processen – i samarbejde med Psykiatrien i Region Syddanmark – lagt stor vægt på en helende arkitektur.

”Det er helt afgørende for behandlingen, at patienterne føler sig velkomne. De skal let kunne finde rundt – og vide, hvor de kan blive hjulpet videre. Selve behandlingen skal opleves som et sammenhængende forløb. Det er vigtigt, at omgivelserne er behagelige uden institutionspræg. Vores hensigt har derfor hele tiden været at skabe en bygning, der understøtter patientens personlige tryghed og motivering. Vi har derfor lagt vægt på en afvekslende arkitektur og rummelige forløb, der skaber basis for dialog, terapi og fysisk udfoldelse både inde og ude”, fortæller Peter Houd fra White Arkitekter.

Arkitektur skal mindske brugen af medicin

Ifølge et forskningsprojekt foretaget af White AB, har patienter inden for psykiatrien mindre behov for medicin, hvis arkitekturen bliver tænkt ind som en helende del. Derfor spiller omgivelserne en stor rolle på det nye sygehus.

”Forskning viser, at man kan reducere behovet for medicin, hvis patienterne har adgang til natur, er omgivet af naturlige materialer, farver kunst og lys. Arkitektur og landskab skal derfor stimulere behandlingen med inddragelse af elementer som natur, farver, lys og udsigt. Hensigten er, at patienterne kommer til at føle, at de selv kan kontrollere deres situation og veksle mellem privathed og aktivitet”, fortæller Peter Houd fra White Arkitekter.

Syv vifter  

Den psykiatriske afdeling kommer til at rumme i alt 115 sengepladser og fællesfunktioner – og er bygget op med syv afsnit, der ligger som en vifte omkring hver sin en hovedakse. Fra ankomstområde og kobling til det somatiske sygehus forbinder hovedaksen de tre trafikcentre og indgange til de enkelte afsnit.

”I aksen bevæger man sig imellem reception, ambulatorium, café, modtagelse, aktivitetsrum, behandlingskontorer, auditorium og undervisning med kig til uderum og haver. Hovedaksen afsluttes i en sportshal og tagterrasse med udsigt over landskabet. Hver del har sit særlige udtryk, der danner basis for alt fra sociale aktiviteter til stille samtale – og fra udviklingen af sociale færdigheder i terapeutiske miljøer til fysisk udfoldelse i sport og træning”.

Første spadestik til anden fase af byggeriet bliver foretaget fredag d. 24. maj 2013, kl. 11.00 – mens hele bygningen er planlagt til at stå færdig i slutningen af 2014.

Om White arkitekter:

White arkitekter er det største arkitektfirma i Skandinavien med over 680 ansatte fordelt på i alt 12 kontorer i Danmark og Sverige. I Danmark har White arkitekter kontorer i København, Næstved og Holeby på Lolland. White arkitekter har sammenlagt 50 ansatte i Danmark. White arkitekter er et multi-disciplinært arkitektfirma og beskæftiger sig med et bredt spekter af opgaver indenfor byggeri for offentlige såvel som private bygherrer. White arkitekter har i mange år arbejdet med at integrere miljø og arkitektur. White arkitekter er oprindeligt et svensk arkitektfirma grundlagt i 1951. Firmaet er opkaldt efter stifteren Sidney White. Firmaet er medarbejderejet, hvilket betyder, at der er omkring 115 partnere i firmaet med yderligere 440 aktieejere blandt medarbejderne. www.white.dk

For yderligere information:

  • Peter Houd, Bygningskonstruktør m.a.k, Projektleder i White arkitekter
  • Mobil: 21 78 95 10.

For billeder kontakt:

Kenni Kjær Rasmussen

Tlf.: 25 38 95 39

Mail: krasmussen@kreabgavinanderson.com

Tags: