Kaliningrad lægger plan for energirenovering i Danmark

Green Seminars: Højtstående embedsmænd, formænd for boligforeninger og private byggefirmaer fra Kaliningrad bruger tre intensive dage i Danmark på at lære om grøn omstilling og lægge en slagplan for energieffektivisering i byggeri og anlæg.

En delegation med 17 gæster fra Kaliningrad er i denne uge det første hold udenlandske kursister, der oplever Green Seminars, et nyt dansk tilbud til miljø- og klimaansvarlige lokalpolitikere og forvaltningschefer fra hele verden.

På tre dage er kursisterne aktive deltagere i et forløb, der munder ud i en helt konkret handlingsplan for, hvordan regionen Kaliningrad kan foretage en gennemgribende energirenovering af bygningsmassen. Opskriften er lige dele inspiration, træning i planlægning og prioritering og udarbejdelse af en konkret handlingsplan, fortæller Helene Hjortlund, direktør i Green Seminars.

”Green Seminars’ grundidé er at hjælpe byer verden over med at udvikle grønne strategier tilpasset nøjagtigt den situation, de befinder sig i. Succeskriteriet er, at deltagerne kommer hjem med en fælles handlingsplan, som er et praktisk redskab i hverdagen – og som hurtigt kan føre til væsentlige fremskridt”, siger Helene Hjortlund.

Alle kurser er skræddersyede med udgangspunkt i, at deltagerne kommer fra samme by eller region.

”Seminarerne tager fat i de udfordringer, den enkelte delegation er mest optaget af - nemlig overholdelse af regler og lovgivning, anvendelse af bedste og mest driftssikre teknologi, bæredygtig finansiering samt et omfang af borgerinvolvering. Det er områder, vi har arbejdet systematisk med i Danmark i mange år, og det er de principper, vi nu deler med vores gæster. Det nye er formentlig både, at vi kobler områderne sammen i et helhedssyn – og måden vi gør det på. De første tilbagemeldinger viser, at de udenlandske kursister er begejstrede for fx det klassiske danske gruppearbejde, og den måde vi praktiserer idéudvikling på”, siger Helene Hjortlund.

Tredagesprogrammet for Kaliningrad-delegationen byder blandt andet på indlæg fra eksperter, på workshops, besøg på Sønderborg Kraftvarmeværk og Produktionshøjskole samt møder med virksomheder i Sønderborg og København.

Green Seminars henvender sig i første omgang til politikere, forvaltningschefer og virksomheder i Europa, Østeuropa og Kina.

”Grøn omstilling er et fokusområde i mange byområder, som skal balancere vækst med miljøhensyn. Vi oplever en stor interesse fra mange forskellige dele af verden – og nu også fra danske virksomheder med aktiviteter inden for clean tech globalt. Netop i forhold til grøn omstilling viser der sig ofte et tydeligt behov for at finde nye samarbejdsformer mellem borgere, virksomheder og byråd lokalt”, siger Helene Hjortlund.

Billeder fra seminaret kan downloades her:

https://www.dropbox.com/sh/omb6e877iqucfqc/KKR44h9HFb

Yderligere information: Kontakt gerne direktør Helene Hjortlund på telefon 24 85 10 07.