Ny undersøgelse:

Allergikere fravælger medicin pga. af sløvende effekt

Allergipatienter undlader at tage deres medicin på grund af sløvende effekt. Stort problem, vurderer ekspert i allergi, da manglende symptombehandling kan føre til udvikling af astma. Praktiserende læger opfordrer derfor patienterne til at fortælle deres læge om deres behandlingsbehov.

Højsæsonen for allergi er ved at være over os, og for en lang række mennesker betyder det konstant rindende næse og røde øjne, der klør.

Allergi er en af de kroniske sygdomme, som rammer flest mennesker på verdensplan. I Danmark har hver femte indbygger allergi, og særligt høfeber er meget udbredt. Det anslås, at ca. en million danskere lider af sygdommen.

Men hvad mange mennesker ikke er opmærksomme på er, at en uskyldig høfeber kan udvikle sig til astma, hvis patienten ikke behandler sine symptomer:

Allergi og allergisk astma hænger meget ofte sammen, da det bare er et spørgsmål om den mængde allergifremkaldende stoffer, du udsættes for. Vi ved, at patienter med allergi kan udvikle astma eller lungebetændelser, hvis de ikke tager deres medicin, fortæller speciallæge i allergi Torben Evald.

Ifølge en ny YouGov-undersøgelse blandt 205 praktiserende læger, svarer 36 procent, at de i nogen eller høj grad oplever, at allergikere undlader at tage deres allergimedicin. En af årsagerne til det er, at den sløvende effekt af deres allergimedicin er så generende, at patienten fravælger behandlingen. At patienterne foretrækker en medicin, der ikke gør dem sløve, bekræftes ligeledes i undersøgelsen. 73 procent af de praktiserende læger svarer nemlig, at patienten foretrækker en ikke sløvende allergimedicin frem for en sløvende allergimedicin.

Ifølge Torben Evald, kommer dette ikke som en overraskelse:

Jeg kan godt forstå, at det er generende for den enkelte patient at få en behandling, der kan have træthed som bivirkning. I min praksis er jeg derfor også altid meget opmærksom på at tage en dialog med patienterne ift. at finde den rette behandling, der sløver mindst muligt, så vi ikke risikerer, at patienterne undlader at tage deres medicin pga. af den sløvende effekt, fortæller Torben Evald.

At allergi og den sløvende effekt af behandlingen har stor betydning for den enkelte patient bekræftes ligeledes i undersøgelsen. 53 procent af de praktiserende læger svarer, at de oplever, at allergien påvirker patienterne negativt både på privatfronten og i forhold til deres arbejdsliv. Undersøgelsen viser nemlig, at 53 procent af patienterne fortæller deres praktiserende læge, at allergien går ud over deres job, nattesøvn (35 pct.), og hele 43 procent fortæller, hvordan allergien påvirker dem negativt ift. samværet med andre mennesker.

Praktiserende læger opfordrer patienten til at være mere åben om deres ønsker og behov

I følge undersøgelsen vil 51 procent af de praktiserende læger ønske, at patienterne gav udtryk for, at de ikke ønsker en sløvende allergimedicin. For der findes en række behandlingsmuligheder, der ikke sløver for eksempel Fexofenadin. Kun 29 procent af lægerne oplever nemlig i deres praksis, at patienten af sig selv nævner, at den sløvende effekt af deres medicin er problematisk:

Jo mere eksplicit patienten er, desto nemmere er det at finde en behandling, der passer til den enkeltes behov. Dog er det vigtigt at for mig at understrege, at patienterne nogle gange er nødt til at prøve sig lidt frem, før de finder en behandling, der passer til deres behov, fortæller Torben Evald

For mere information kontakt:

 • Speciallæge i allergi, Torben Evald, Lunge- og allergiklinikken , København, tevald34@gmail.com

Telefon: 33136513 (bemærk åbningstider på www.lunge-allergiklinikken-kobenhavn.dk)

Analysen er foretaget i YouGov’s lægepanel bestående af 205 praktiserende læger i marts 2013.

Fakta om allergi og høfeber

Allergi – generelt
 • Det anslås, at 22 procent af den danske befolkning   lider af allergi, hvilket svarer til 1.220.706 danskere
 • Høfeber eller allergisk snue er den hyppigste   kroniske sygdom i den vestlige verden. Det anslås, at ca. 1 million danskere   lider af høfeber
 • Årsagen til høfeber kan være allergi over for   pollen, husstøvmider, skimmelsvamp
 • Høfeber er hyppigst blandt de 20-30-årige
 • Symptomerne på høfeber er eksempelvis snue,   tilstoppet næse og kløe i øjnene
 • Høfeber behandles ofte med medicin, der indeholder   antihistaminer
 • Man ved ikke med sikkerhed, hvorfor vi udvikler   allergi
 • Allergi er oftest en arvelig betinget sygdom
 • I mange tilfælde er der en sammenhæng mellem astma   og allergi. Astma kan opstå pga. allergi, og allergi kan udløse   astmasymptomer. Eksempelvis har en person med ubehandlet allergi øget risiko   for at udvikle astma
 • Allergi er ikke bare en byrde for den enkelte, men   for hele samfundet. På Europæisk plan skønnes det, at de direkte omkostninger   i form af hospitals- og lægebehandling og medicin årligt løber op i ca. 75   milliarder kroner. Dertil kommer de indirekte omkostninger i form af tabt   arbejds- og skoledage, udgifter til omsorg mm. , som løber op i ca. 142   milliarder kroner på EU niveau*
Kilde: Allergi Danmark,   Netdoktor.dk, Sundhedsprofilen 2010,*Tallene stammer fra hvidbogen ”European Allergy White Paper. Allergic Diseases as public   health problem”, 2004

 

Gode råd til behandling af allergi
 • Mild eller moderat høfeber behandles som oftest med   antihistaminer, som man kan købe på apoteket uden recept. Du behøver ikke   være bekymret for medicinens sløvende effekt, der findes en lang række   behandlinger med det aktive stof Fexofenadin, der ikke sløver. Tal med   apotekeren eller din praktiserende læge
 • Hvis høfeberen er mere behandlingskrævende, er det   nødvendigt at kontakte en praktiserende læge for at få en receptpligtig   behandling
Konklusioner fra YouGov-undersøgelse
 • 41 pct. af de praktiserende læger spørger ikke ind   til, hvorvidt den sløvende medicin er et problem for patienten
 • 51 pct. af de praktiserende læger ville ønske, at   patienten var mere eksplicit vedr., at de ikke vil have sløvende medicin
 • 36 pct. af de praktiserende læger oplever, i nogen eller høj grad, at patienter undlader   at tage deres medicin pga. den sløvende effekt
 • 73 pct. af de praktiserende læger tror, at patienter   vil vægte at få ikke sløvende medicin
 • Allergi har stor betydning for den enkelte patient.   De praktiserende læger oplever, at allergien påvirker patienterne både ift.   deres job 53 %., samvær med andre 40 %., motion 40% og nattesøvn35 %
 • 86 pct. af de praktiserende læger er bekendt med, at   der er en sammenhæng mellem allergi og astma
 • Fexofenadin er mindst sløvende af de non sederende   antihistaminer viser studiet Howart et al.[1]   Ifølge undersøgelsen placeres Fexofenadin kun som den fjerde mindst sløvende   substans blandt de non sederende antihistaminer
Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget i YouGov’s   lægepanel bestående af 205 praktiserende læger i marts 2013.


[1] Howarth et al. Double-blind, placebo-controlled study comparing the efficacy and safety of fexofenadine hydrochloride (120 and 180 mg once daily) and cetirizine in seasonal allergic rhinitis), publiceret i The Journal of Allergy and Clinical Immunology, Volume 104, issue 5.