På sommertur uden forhindringer:

Online rejseguide hjælper ældre i sommerferien

Nu kan ældre få hjælp på godadgang.dk, når sommerferien eller turen rundt i sommerlandet skal planlægges. Rejseguiden tager nemlig hensyn til, om man er gangbesværet, sidder i kørestol eller har nedsat syn eller hørelse. Man kan således finde egnede turistattraktioner og overnatningsmuligheder i hele landet og tage på sommertur uden at støde ind i forhindringer.

Hver 5. dansker er berørt af en funktionsnedsættelse, og desværre tager ikke alle hoteller og turistattraktioner hensyn til gangbesværede, brugere af kørestole eller mennesker med nedsat hørelse eller syn. Og da de heller ikke altid informerer om de fysiske adgangsforhold, kan det være svært for mange at booke deres ferie eller planlægge en sommertur uden at støde ind i irriterende og unødvendige forhindringer.

Med rejseguiden godadgang.dk er det blevet nemmere at tilrettelægge sin ferie eller tur rundt i det danske land. I online rejseguiden kan man tjekke adgangsforholdene på mere end 1.000 steder. Man kan finde alt fra tilgængelige hoteller, sommerhuse og campingpladser til museer, spisesteder og naturoplevelser i hele landet.

”Er man gangbesværet eller sidder i kørestol kan man blandt andet se, om der er trapper på museet og tjekke bredden på hotellets døre. Og bruger man høreapparat kan man finde ud af, om der er teleslynger, mens man som svagtseende kan få at vide, om der er audioguides på det sted, man ønsker at besøge,” fortæller Ulla Kramer, sekretariatsleder i God Adgang, der indsamler oplysninger og informerer om adgangsforhold til steder med offentlig adgang i Danmark.

God Adgangs rejseguide gør det muligt at søge på enkelte byer, men også på specifikke turistattraktioner. Så kan man planlægge sin sommertur uden at støde ind i forhindringer.

Adgangsforholdene på alle steder er vurderet og registeret med udgangspunkt i et sæt af kriterier om tilgængelighed, der er udviklet af Dansk Standard i samarbejde med Danske Handicaporganisationer.

__________

Adgangsforholdene bliver vurderet i forhold til 7 typer handicap:

  • Kørestolsbrugere
  • Gang-, arm- og håndhandicappede
  • Synshandicappede
  • Hørehandicappede
  • Astmatikere og allergikere
  • Udviklingshandicappede
  • Alle med læsevanskeligheder

FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT:

Ulla Kramer, sekretariatsleder i God Adgang

Tel. 51 34 35 96

Mail: uk@godadgang.dk

Om God Adgang

God Adgang er en mærkeordning, der ledes af en non-profit og upolitisk forening ved samme navn. Målsætningen med mærkeordningen er at informere om tilgængelighed og inspirere virksomheder og kommuner til at skabe bedre fysiske adgangsforhold til bygninger med offentlig adgang. God Adgang er stiftet af VisitDenmark, HORESTA og Danske
Handicaporganisationer.

Multimedia

Multimedia