Vær klar til frosten:

Pas på ulykker, når frosten rammer os

Når frosten kommer så sent og brat, som den gør nu, bliver mange af os overrumplede. Vi falder på stribe, vi skal nå at skifte fra sommer- til vinterdæk, vi skal køre forsigtigt, og især husejere skal være opmærksom på vejrskiftet. Er man ikke klar med salt og grus, kan det nemlig koste dyrt, hvis naboen falder på det isglatte fortov.

Det bratte vejrskifte kan få alvorlige konsekvenser for mange danskere. Når frosten rammer os fra den ene dag til den anden, er mange af os ikke klar til de isglatte underlag.

”Når frosten kommer sent, ved vi af erfaring, at danskerne er uforberedte, og så sker der flere ulykker. Især falder mange, fordi der ikke er gruset og saltet, og mange har heller ikke fodtøj på, der er skridsikkert”, siger Lise Agerley, kommunikationsdirektør i Alka.

De klassiske skader

Alka oplyser, at de klassiske skader er brud på ben og arme og forstuvninger på hænder, arme, skuldre – også skader på rygsøjlen og ødelagte tænder er hyppige. 

”Ulykkesforsikringen dækker faldskader opstået pga. is og sne. Så når man har været hos lægen efter et fald på grund af is og sne, bør man sørge for anmeldelse til den private ulykkesforsikring,” siger Lise Agerley fra Alka.

Ulykkesforsikringen kan give dækning af behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor, og tandskader dækkes sædvanligvis i forhold til en rimelig og nødvendig tandbehandling.

Husk håndfaste beviser

Er man uheldig at falde, fordi der ikke er ryddet sne og saltet, skal man sikre sig beviser.

”Det er den skadelidte, der skal bevise, at husejeren ikke har holdt sit fortov fri for is og sne. Derfor er det en god idé at få stedet fotograferet og om muligt indhente udtalelser fra vidner,” siger Lise Agerley.

Derefter bør husejeren kontaktes hurtigst muligt for få anmeldt sagen til dennes husejeransvarsforsikring. Hvis der på et senere tidspunkt måtte opstå tvivl om vejret på skadetidspunktet, kan DMI hjælpe, oplyser det fra Alka.

Husejerens ansvar beror altid på en konkret vurdering af forholdene på skadetidspunktet. Som udgangspunkt er husejeren ansvarlig, hvis fortovet ikke er gruset, saltet, ryddet for sne mellem kl. 7 og 22, og det er årsagen til, at personer falder og kommer til skade.

Husk også at skifte fra sommer- til vinterdæk

En anden ting man skal huske er at få skiftet fra sommer- til vinterdæk.

”På grund det milde vejr uden frost, har mange ikke fået skiftet til vinterdæk, men det kan man nå her i weekenden, så ens bil er rustet til det isglatte underlag, som rammer os,” lyder opfordringen fra Alka.

Undgå faldulykker

  1. Sørg for forsvarlig snerydning og få gruset omkring din bolig. Fortov og indkørsel skal være ryddet mellem kl. 7 og kl. 22 på hverdage.
  2. Kan du ikke selv rydde sne, er der hjælp at hente hos private firmaer, der tilbyder snerydning og saltning. Pensionister, som ikke selv kan rydde sne på grund af helbredet, kan i visse tilfælde søge om hjælp hos kommunen.
  3. Spørg dine naboer eller venner, om de vil gøre dig en tjeneste og skovle sne, salte eller gruse, hvis du tager på weekend eller ferie. Pligten til at rydde sne gælder også, når du ikke er hjemme.
  4. Brug fornuftigt fodtøj med gode skridsikre såler, når du går ud i sneen.
  5. Sørg for gode dæk på cyklen eller lad evt. cyklen stå og gå. 

Gode råd hvis du kommer til skade

  • Kontakt hurtigst muligt husejeren, som ikke har holdt sit fortov sne- og isfrit og få skaden anmeldt til dennes husejeransvarsforsikring.
  • Husk at fotografere stedet med din mobil, hvis din skade ikke gør det umuligt. I så fald så prøv at få hjælp til fotografering af andre. For du skal bevise, at dit fald skyldes mangelfuld snerydning, grusning eller saltning, hvis du skal have erstatning.
  • Få navne og kontaktdata på eventuelle vidner. De kan vise sig nyttige, hvis din forsikring skal dække din faldskade.
  • Anmeld skaden til din egen ulykkesforsikring straks, når du har været hos lægen.

Kilde: Alka Forsikring 

FOR YDERLIGERE INFORMATION:

Lise Agerley, Kommunikationsdirektør i Alka

Direkte: 43 58 59 11 / Mobil: 40 21 01 77

lag@alka.dk

Tags: