Folkeskolelærere kan ikke opfylde reformkrav

Danmark skal leve af kreative børn og unge, og derfor er innovation kommet på folkeskoleelevernes skema med den nye skolereform. Men lærerne mangler de nødvendige kompetencer til at løfte opgaven, viser en ny undersøgelse. Fatalt for den fremtidige vækst i Danmark, lyder det fra ekspert.

Innovation er en væsentlig betingelse for at skabe vækst og arbejdspladser i fremtidens Danmark. Derfor er innovation blevet et centralt punkt i den nye folkeskolereform og indført ved lov. Men selv om alle er enige om, at innovation er vigtigt for fremtidens vækst, bliver det svært at leve op til i praksis.

De lærere, der skal uddanne vores fremtidige generationer, er nemlig ikke klædt på til opgaven, viser en ny undersøgelse fra Index Design to Improve Life. Her svarer otte ud af ti folkeskolelærere, at de ikke mener, de har fået de nødvendige redskaber til at arbejde med innovation i deres undervisning.  

”Ledelsen har ikke gjort noget for at klæde os på i forhold til at kunne implementere innovation i undervisningen. Det er blevet nævnt i en bisætning på et lærermøde, at innovation nu skal tænkes ind i alle fag, men at jeg har valgt at efteruddanne mig i innovation, er på eget initiativ,” fortæller Ann-Sofie Nielsen, der underviser på Haarby Skole på Fyn.

Fatale konsekvenser

Ifølge Niels Egelund, professor ved Aarhus Universitet, er folkeskolereformen en erkendelse af, at vi i Danmark er afhængig af innovative kræfter, fordi vi ikke har naturlige ressourcer, vi kan eksportere. Derfor kan det få fatale konsekvenser for den fremtidige vækst samt sikring af arbejdspladser, hvis vi fejler i at uddanne vores børn og unge i innovation, som undersøgelsen fra Index peger på.

”Arbejdet med innovation skal motivere eleverne til at indgå aktivt i samfundet og give dem forudsætninger for at håndtere aktuelle udfordringer. Folkeskolerne mangler de nødvendige kreative kompetencer, som typisk findes i det private erhvervsliv. Lærerne er nødt til at have klare guidelines og strukturerede læringsforløb, hvis vi skal nå i mål med at uddanne vores kommende generationer i at tænke innovativt,” siger Niels Egelund.

Inspiration udefra

En række folkeskoler har dog erkendt vigtigheden af at arbejde med innovation. 1.000 folkeskolelærere har gennemført et undervisningsforløb hos organisationen Index Design to Improve Life. I samarbejde med en række lærere og didaktikere har organisationen udviklet en metodik, der helt konkret guider lærere og elever i, hvordan de igangsætter, strukturerer og styrer en kreativ proces, der giver grobund for innovation:

”Det kan være svært at arbejde med innovation, hvis man ikke har de rigtige redskaber. Vi har derfor udviklet et undervisningsforløb for lærerne, der forholder sig løsningsorienteret til vores globale samfundsudfordringer. Undervisningsformen støtter elevernes evne til at tænke kreativt og visionært og styrker deres evne til at finde på løsninger, der kan være med til at forbedre samfundet og livet for mennesker,” siger Adam von Haffner, nyhedsdirektør i Index Design to Improve Life .

Læs mere om det her: designtoimprovelife.dk/design-to-improve-life-education/

[i] Undersøgelsen er foretaget af YouGov på vegne af Index Design to Improve life. Undersøgelsen er gennemført i oktober 2014 og er baseret på et udsnit af den danske folkeskolelærestab (316 personer).

For yderligere information kontakt venligst:

Adam von Haffner Paulsen

News Director, INDEX: Design to Improve Life®

Niels Egelund

Professor ved Aarhus Universitet

Telefon: +45 26 13 21 22


Tags:

Om os

Kreab Gavin Anderson is an independent global communications consultancy specializing in financial and corporate communications and public affairs. We help our clients solve complex and demanding communication issues providing independent and strategic advice to companies and governments at the highest levels. With operations in 25 countries and over 350 highly experienced consultants, we help clients inform the people they need to reach, change critical perceptions, and solve issues that have a major impact on their future. Our commitment is to help our clients create value through communication. And, with our worldwide network, we have the ability to deliver our clients’ messages around the world. Our firm's competitive edge is our ability to bring multiple experiences of difficult and complex situations to bear on solving problems in the communications dimension

Abonner