Ændret dato for afholdelse af generalforsamling

Datoen for afholdelse af Össurs generalforsamling er blevet ændret som følge af
nylige ændringer til den islandske selskabslov nr. 2/1995 og implementeringen af
direktiv 2007/36/EC vedrørende aktionærers udøvelse af visse rettigheder i
børsnoterede selskaber.
Den nye dato for afholdelse af generalforsamling er tirsdag den 9. marts 2010.

Indkaldelsen vil blive fremsendt senest tirsdag den 16. februar 2010. Aktionærer
vil have mulighed for at sætte emner på dagsordenen og indsende forslag, indtil
den endelige dagsorden ogforslag fremsendes tirsdag den 2. marts 2010.
Abonner