Össur - 3. kvartalresultat 2014


            
Hovedpunkter fra 3. kvartal 2014
 * Periodens nettoresultat steg 26% og udgjorde 16 mio. USD eller 13% af
  omsætningen, sammenlignet med 13 mio. USD eller 12% af omsætningen i 3.
  kvartal 2013.
 * Omsætningen udgjorde 127 mio. USD sammenlignet med 105 mio. USD i 3. kvartal
  2013, svarende til 21% vækst og 6% organisk vækst, begge målt i lokal
  valuta.
 * Omsætningen inden for skinner og støtteprodukter steg 19% sammenlignet med
  3. kvartal 2013, målt i lokal valuta, mens den organiske vækst var 0%.
 * Inden for proteser var omsætningsvæksten 23% og 15% organisk, sammenlignet
  med 3. kvartal 2013, begge målt i lokal valuta.
 * Bruttoresultatet udgjorde 81 mio. USD og 64% af omsætningen, sammenlignet
  med 65 mio. USD og 62% af omsætningen i 3. kvartal 2013.
 * EBITDA steg med 30% og udgjorde 29 mio. USD og 23% af omsætningen,
  sammenlignet med 22 mio. USD og 21% af omsætningen i 3. kvartal 2013.
 * Pengestrømmen fra driften udgjorde 33 mio. USD og 26% af omsætningen,
  sammenlignet med 24 mio. USD og 23% af omsætningen i 3. kvartal 2013.

Opdaterede forventninger for 2014

Virksomheden har på grund af den gode omsætningsvækst og god lønsomhed i
kvartalet besluttet at ændre forventningerne for 2014.

De opdaterede forventninger for regnskabsåret 2014 er følgende:
 * Omsætningvækst, målt i lokal valuta i niveauet 18-19% (tidligere 16-18%).
 * Organisk omsætningvækst målt i lokal valuta i niveauet 4-5% (tidligere
  3-4%).
 * EBITDA-margin i niveauet 20-21% af omsætningen (tidligere 19-20%).
 * CAPEX i niveauet 2,5-3,5% af omsætningen (ingen ændringer).
 * En effektiv skattesats på omkring 26% (ingen ændringer).

Jón Sigurðsson, President & CEO, udtaler:

"Vi er glade for at præsentere endnu et kvartalsregnskab med en stærk lønsomhed
og den bedste pengestrøm til dato. Vi oplever fortsat et fremragende salg af
proteser på tværs af alle vores vigtigste markeder og produktlinjer. Resultatet
inden for skinner og støtteprodukter er i tråd med vores forventninger. Vores
fokus  på  øget  lønsomhed  som  følge  af  initiativerne  inden  for
produktrationalisering og på at sælge avancerede, innovative produkter giver
lovende resultater."

Telefonkonference

Össur afholder en telefonkonference fredag den 24. oktober 2014 kl. 12:00 CET /
10:00 GMT / 6:00 EST.

Du kan deltage ved at ringe på et af følgende numre: Europa: +44 (0)
203 364 5374 eller +46 (0) 8 505 564 74, USA: +1 855 753 2230, Island:
+354 800 7219.