Össur - 1. Kvartalresultat 2014

Report this content
Hovedpunkter
 * Periodens resultat steg 96% og udgjorde USD 11 mio. eller 9% af omsætningen,
  sammenlignet med USD 6 mio. eller 6% af omsætningen i 1. kvartal 2013.
 * Omsætningen udgjorde USD 121 mio. sammenlignet med USD 97 mio. i 1. kvartal
  2013, svarende til 24% vækst og 6% organisk vækst, begge målt i lokal
  valuta.
 * Inden for skinner og støtteprodukter steg omsætningen 28% og 2% organisk,
  begge målt i lokal valuta.
 * Omsætningsvæksten inden for proteser var 19% og 12% organisk, begge målt i
  lokal valuta.
 * Bruttoresultatet udgjorde USD 76 mio. og 63% af omsætningen, sammenlignet
  med USD 60 mio. og 62% af omsætningen  i 1. kvartal 2013.
 * EBITDA udgjorde USD 20 mio. og 17% af omsætningen, sammenlignet med USD 14
  mio. og 14% af omsætningen i 1. kvartal 2013.
 * Pengestrømmene er sæsonmæssigt svagest i 1. kvartal og pengestrømme fra
  driften udgjorde USD 12 mio. og 10% af omsætningen, sammenlignet med USD 9
  mio. og 9% af omsætningen i 1. kvartal 2013.
 * Össur har ændret og forlænget Virksomhedens langsigtede finansiering med tre
  år, eller indtil 2019, med start pr. 2. april 2014 sammen med sine
  finansielle samarbejdspartnere ING, Nordea og SEB. Den aktuelle
  gennemsnitlige rente er 105 bps + LIBOR/EURIBOR, der ændres ud fra de
  finansielle resultater.

Forventninger

For regnskabsåret 2014 forventer ledelsen:

 * Omsætningvækst, målt i lokal valuta i niveauet 14-16%.
 * Organisk omsætningvækst målt i lokal valuta i niveauet 2-4%.
 * En EBITDA-margin i niveauet 17-19% af omsætningen.
 * CAPEX i niveauet 2,5-3,5% af omsætningen.
 * En effektiv skattesats på omkring 26%.

Jón Sigurðsson, President & CEO, udtaler:

"Resultaterne i første kvartal er på linje med vores forventninger. Vi oplever
igen et kvartal med god lønsomhed, og resultatet er fordoblet fra sidste år. De
omkostningsreduktioner, som vi gennemførte i 2013, og procesforbedringerne har
haft  den tilsigtede effekt, og vi er glade for at opleve en fortsat
stabilisering af markedsforholdene på det amerikanske protesemarked. Performance
i  EMEA er fortsat god. I begyndelsen af april blev vores langsigtede
finansiering forlænget med tre år, eller indtil 2019. Vilkår og betingelser
afspejler Össurs stærke finansielle profil og gode udsigter."

Telefonkonference - 30. april kl. 12:00 CET

Össur afholder en telefonkonference onsdag den 30. april 2014 kl. 12:00 CET /
10:00 GMT / 6:00 EST. Ring på et af følgende numre for at deltage, Europa: +44
(0) 203 364 5374 eller +46 (0) 8 505 564 74, USA: +1 855 753 2230, Island:
800 8660.