Össur - 2. Kvartalresultat 2014


            
Hovedpunkter fra 2. kvartal 2014
 * Periodens nettoresultat steg 106 % og udgjorde USD 17 mio. eller 13 % af
  omsætningen, sammenlignet med USD 8 mio. eller 8 % af omsætningen i 2.
  kvartal 2013.
 * Omsætningen udgjorde USD 133 mio. sammenlignet med USD 106 mio. i 2. kvartal
  2013, svarende til 23 % vækst og 3 % organisk vækst, begge målt i lokal
  valuta.
 * Omsætningen inden for skinner og støtteprodukter steg 30 % sammenlignet med
  2. kvartal 2013, mens organisk vækst faldt 1 %, begge målt i lokal valuta.
 * Inden for proteser var omsætningsvæksten 15 % og 8 % organisk, sammenlignet
  med 2. kvartal 2013, begge målt i lokal valuta.
 * Bruttoresultatet udgjorde USD 85 mio. og 64 % af omsætningen, sammenlignet
  med USD 65 mio. og 61 % af omsætningen i 2. kvartal 2013.
 * EBITDA udgjorde USD 29 mio. og 22 % af omsætningen, sammenlignet med USD 15
  mio. og 14 % af omsætningen i 2. kvartal 2013.
 * Pengestrømmen fra driften udgjorde USD 25 mio. og 19 % af omsætningen,
  sammenlignet med USD 11 mio. og 11 % af omsætningen i 2. kvartal 2013.

Opdaterede forventninger for 2014

Virksomheden har på grund af den flotte omsætningsvækst inden for proteser, øget
effektivitet i driften og de positive resultater fra to mindre virksomhedsopkøb
besluttet at ændre forventningerne for 2014.

De opdaterede forventninger for regnskabsåret 2014 er følgende:
 * Omsætningvækst, målt i lokal valuta i niveauet 16-18 % (tidligere 14-16 %).
 * Organisk omsætningvækst målt i lokal valuta i niveauet 3-4 % (tidligere 2-4
  %).
 * En EBITDA-margin i niveauet 19-20 % af omsætningen (tidligere 17-19 %).
 * CAPEX i niveauet 2,5-3,5 % af omsætningen (ingen ændringer).
 * En effektiv skattesats på omkring 26 % (ingen ændringer).

Jón Sigurðsson, President & CEO, udtaler:
"Jeg er glad for at præsentere flotte resultater for den første halvdel af
2014. Vi har haft succes med at bygge videre på årets gode start og leverer et
solid overskud i dette kvartal. Pengestrømmen fra driften er fortsat solid.
Omsætningen i EMEA fortsætter med at være god, og resultaterne for vores nylig
opkøbte virksomheder er i tråd med vores forventninger. Inden for proteser er
omsætningen i dette kvartal fremragende, hovedsageligt baseret på de bioniske
produkter, og bekræfter endnu engang succesen af den bioniske platform, vi har
opbygget."

Telefonkonference

Össur afholder en telefonkonference fredag den 25. juli 2014 kl. 12:00 CET /
10:00 GMT / 6:00 EST.

Du kan deltage ved at ringe på et af følgende numre: Europa: +44 (0)
203 364 5374 eller +46 (0) 8 505 564 74, USA: +1 855 753 2230, Island:
+354 800 8660.