Össur - Årsrapport 2011

GOD OMSÆTNINGSVÆKST
Omsætning - Össur opnåede god vækst i omsætningen med en stigning på 9% målt i
lokal valuta. Den samlede omsætning udgjorde USD 401 mio. i 2011 mod USD 359
mio. i 2010. Alle markeder og produktsegmenter bidrog til væksten. Skinner og
støtteprodukter  opnåede en stærk vækstrate på 15% målt i lokal valuta.
Omsætningsvæksten inden for proteser var moderat og udgjorde 4% målt i lokal
valuta.

Lønsomhed - EBITDA udgjorde USD 76 mio., svarende til 19% af omsætningen, og
bruttoresultatet  udgjorde USD 249 mio., svarende til 62% af omsætningen.
Nettoresultatet udgjorde USD 37 mio., svarende til 9% af omsætningen.

Jón Sigurðsson, President & CEO, udtaler:

"2011 var endnu et succesfuldt år med høj vækst og god lønsomhed for Össur.
Innovation  er  fortsat afgørende for at skabe vækst på tværs af alle
produktsegmenter og markeder. I 2011 var åbningen af vores nye fabrik i Mexico -
som styrker vores produktion og giver os en række nye muligheder - blandt årets
milepæle. En anden milepæl var introduktionen af vores seneste tilføjelse til
selskabets omfattende bioniske platform, SYMBIONIC LEG, som er det første hele
bioniske ben på markedet."

Væsentlige begivenheder i 2011:

 * Investering i salgsdækning - Investering i øget salgsdækning har været en
  væsentlig drivkraft for vækst i 2011. I Amerika var der fokus på at opnå
  øget adgang til markedet gennem løbende investeringer i en styrkelse af
  salgskanalen. Indsatsen påvirkede omsætningen i Amerika positivt. I EMEA var
  der primært fokus på Tyskland og Frankrig. I Frankrig blev der særligt
  arbejdet med at styrke forholdet til læger og professionelle inden for
  segmenterne skinner og støtteprodukter samt kompressionsbehandling.
 * Fabrik i Mexico - Fabrikken i Tijuana i Mexico blev officielt åbnet i
  september. Össur påbegyndte opførelsen af fabrikken i Mexico i september
  2010 og har siden flyttet produktionen af en række produktlinjer fra USA til
  Mexico. Fabrikken i Mexico er allerede blandt selskabets største og
  vigtigste produktionsenheder. Kapaciteten på fabrikken kan udvides i de
  kommende år og understøtte fremtidig vækst. Omkostningsbesparelser i
  niveauet USD 4 mio. forventes at få fuld effekt i 2012.
 * Støt tilgang af nye produkter - I løbet af året lancerede Össur 25 nye
  produkter inden for både skinner og støtteprodukter samt proteser. I
  segementet skinner og støtteprodukter blev der lanceret en række spændende
  nye produkter i årets løb. I segmentet proteser var den kommercielle
  lancering af SYMBIONIC LEG blandt højdepunkterne. SYMBIONIC LEG er det
  første hele bioniske ben på markedet.
Forventninger 2012 - Ledelsen forventer at opnå en organisk omsætningsvækst for
2012 på 4-6% målt i lokal valuta. Den korrigerede EBITDA-margin forventes at
blive i niveauet 20-21% af årets omsætning.

Telekonference afholdes i morgen, den 9. februar kl. 12:00 dansk tid/ kl. 11:00
GMT/ kl. 6:00 EST

Össur afholder i morgen, torsdag den 9. februar 2012, en telekonference, hvor
Jón Sigurðsson, President & CEO, og Hjörleifur Pálsson, CFO, vil præsentere og
gennemgå resultatet for 4. kvartal og hele 2011. Telekonferencen vil foregå på
engelsk og kan følges på Össurs website: www.ossur.com

Ring på et af følgende telefonnumre for at deltage i telekonferencen:
Europa: +44 (0)20 3043 2436 or +46 (0)8 505 598 53
USA: +1 866 458 40 87
Island: 800 8660