Össur - Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Hovedpunkter
 * Omsætningen udgjorde USD 97 mio. mod USD 100 mio. i 1. kvartal 2012.
 * Omsætningen faldt 3% målt i lokal valuta.
 * Inden for skinner og støtteprodukter faldt omsætningen 2%, mens
  protesesalget faldt 3%, begge målt i lokal valuta.
 * Som følge af påskens placering var 1. kvartal 2013 påvirket af færre
  salgsdage sammenlignet med samme kvartal i 2012. Justeret herfor faldt
  omsætningen med 1%, og udviklingen inden for skinner og støtteprodukter var
  uændret, mens protesesalget faldt med 1%.
 * Det amerikanske protesemarked er fortsat påvirket af turbulens på
  refusionsområdet.
 * Udviklingen i EMEA varierer landene imellem med stærk vækst i Østeuropa og
  fortsat stærk vækst i salget af bioniske produkter.
 * Bruttoresultatet udgjorde USD 60 mio. svarende til 62% og var på niveau med
  1. kvartal 2012. Indsatsen i Mexico og med en række lean-tiltag bidrager til
  den stabile margin.
 * EBITDA udgjorde USD 14 mio. svarende til en margin på 14% mod 18% i 1.
  kvartal 2012.
 * Årets resultat blev USD 5,8 mio. svarende til 6% af omsætningen mod USD 9,8
  mio. og 10% af omsætningen i 1. kvartal 2012.
 * Pengestrømme fra driften udgjorde 9% af omsætningen og var uændret
  sammenlignet med 1. kvartal 2012. I 1. kvartal er pengestrømme fra driften
  normalt relativt begrænsede.
 * I USA er der fortsat skarpt fokus på refusionsområdet, og Medicare reducerer
  refusionsbetalinger til proteser og produkter, som udbydes af bandagister,
  med 2% fra 1. april 2013.
 * I forlængelse af ændringerne på refusionsområdet i USA arbejder Össur med en
  række tiltag, herunder at tilbyde et bredere produktudbud, som særligt
  fokuserer på løsninger for brugere med et lavt aktivitetsniveau og
  imødekommer en øget efterspørgsel i markedet efter denne type produkter.
  Ledelsen har ligeledes iværksat tiltag, som vil reducere omkostningerne med
  USD 5 mio. i 2.-4. kvartal.

Forventninger 2013

 * Ledelsen fastholder de tidligere offentliggjorte forventninger for 2013. Den
  organiske omsætningsvækst forventes at være 2-4% målt i lokal valuta, og
  EBITDA-marginen forventes at være i niveauet 18-19%.
 * Som følge af ændringerne på refusionsområdet i USA forventer ledelsen, at
  både omsætning og EBITDA vil være i den lave ende af de udmeldte intervaller
  i 2013.


Jón Sigurðsson, President & CEO, udtaler:
"1. kvartal har været udfordrende. Effekten af de turbulente forhold på
refusionsområdet i USA har haft en større påvirkning end først antaget, og
udviklingen vil præge resten af året. Vi har reageret og iværksat en række
tiltag, men det vil tage noget tid at tilpasse forretningen til ændringerne i
markedet og komme tilbage på sporet. I EMEA var markedet stillestående, men
alligevel fortsatte den stabile vækst i protesesalget i regionen, og salget af
bioniske produkter viste stor styrke. Omsætningen på de nye markeder i EMEA er
lovende, og væksten i Asien var fortsat særdeles tilfredsstillende".


Telekonference
Össur afholder en telekonference torsdag den 25. april 2013 kl. 12:00 CET/
10:00 GMT/ 6:00 EST. Ring på et af følgende numre for at deltage i konferencen,
Europa: +44 (0)203 043 24 36 eller +46 (0)8 505 598 53, USA: + 1 866 458 40 87,
Island: 800 8660