Össur - Delårsrapport for 2. kvartal 2012

MODERAT OMSÆTNINGSVÆKST
Omsætning - Össur opnåede moderat vækst i omsætningen med en stigning på 3% målt
i lokal valuta. Den samlede omsætning udgjorde USD 103 mio. mod USD 105 mio. i
2. kvartal 2011. Omsætningsvæksten inden for skinner og støtteprodukter var
moderat og udgjorde 4% målt i lokal valuta. Udviklingen i omsætningen inden for
proteser var stabil og udgjorde en vækst på 1% målt i lokal valuta.Lønsomhed  -  Nettoresultatet  udgjorde  USD 10 mio. svarende til 10% af
omsætningen. EBITDA udgjorde USD 19 mio. svarende til 19% af omsætningen, og
bruttoresultatet udgjorde USD 64 mio. svarende til 62% af omsætningen.

Jón Sigurðsson, President & CEO, udtaler:
"Vi er glade for at kunne meddele, at SYMBIONIC LEG, som vi introducerede sidste
år, nu kan fås på alle hovedmarkeder. Lanceringen har været vellykket, og vi har
fået særdeles positive tilbagemeldinger fra brugerne. Omsætningsvæksten i 2.
kvartal var moderat. Den samlede udvikling er påvirket af et svagere salg af
proteser på de amerikanske markeder, hvor de nordamerikanske kunders adfærd
fortsat er præget af tilbageholdenhed efter indførelsen af audits i
refusionssystemerne. På Össurs øvrige hovedmarkeder var udviklingen imidlertid
særdeles positiv, hvilket særligt gjorde sig gældende inden for proteser i EMEA
samt i Asien, som oplevede kraftig vækst i kvartalet."

Komplet kommerciel lancering af SYMBIONIC LEG - Den seneste tilføjelse til
Össurs bioniske platform, SYMBIONIC LEG, er nu lanceret på alle hovedmarkeder.
SYMBIONIC LEG kombinerer de dokumenterede funktioner i RHEO KNEE og PROPRIO FOOT
i en enkelt integreret enhed, der giver uovertruffen funktionalitet for
personer, der har fået amputeret benet over knæet. Dette banebrydende produkt er
det første af sin slags i verden.

Oscar  Pistorius  udvalgt  til  det sydafrikanske atletiklandshold - Den
sydafrikanske kortdistanceløber Oscar Pistorius er den første amputerede løber,
som er blevet udvalgt til at konkurrere med ikke-amputerede atleter på
verdensscenen.   Med tilnavnet "Blade Runner", stiller Oscar op for det
sydafrikanske landshold med Össurs Flex-Foot Cheetah-proteser i mændenes 400
meter-løb og 4x400 meter-stafet.

Global marketing - For at styrke Össurs konkurrenceevne i et marked under
forandring vil der blive lagt endnu større vægt på at kommunikere fordelene ved
Össurs løsninger. For at lykkes med dette og skabe en endnu bedre opfattelse af
Össur blandt kunderne, er der blevet etableret en global marketingafdeling, som
skal fungere på tværs af forretningsområder og geografiske lokationer.

Forventninger 2012 - Forventningerne til 2012 er en organisk omsætningsvækst på
4-6% målt i lokal valuta samt en korrigeret EBITDA-margin i niveauet 20-21% af
omsætningen. Som følge af den negative udvikling på de amerikanske markeder for
proteser og nedgangen i salget af proteser i regionen forventer ledelsen dog, at
resultaterne for 2012 vil ligge i den nedre del af de udmeldte forventninger
både for så vidt angår omsætning og EBITDA.Telefonkonference afholdes i morgen, den 26. juli kl. 12.00 dansk tid/ kl.
10.00 GMT/ kl. 6.00 EST

Össur afholder i morgen, torsdag den 26. juli, en telekonference, hvor Jón
Sigurðsson, President & CEO, og Hjörleifur Pálsson, CFO, vil præsentere og
gennemgå resultatet for 2. kvartal 2012. Telekonferencen vil foregå på engelsk
og kan følges på Össurs hjemmeside: www.ossur.com

Ring på et af følgende telefonnumre for at deltage i telekonferencen:
Europa: +44 (0)20 3043 2436 eller +46 (0)8 505 598 53
USA: +1 866 458 40 87
Island: 800 8660