Össur - Delårsrapport for 3. kvartal 2012

VIGENDE OMSÆTNING PÅ AMERIKANSKE MARKEDER PÅVIRKER VÆKSTEN
Omsætning - Össur opnåede vækst i omsætningen på 2% målt i lokal valuta. Den
samlede omsætning udgjorde USD 99 mio. mod USD 101 mio. i 3. kvartal 2011.
Omsætningen var fortsat påvirket af et fald i salget af proteser på de
amerikanske markeder som følge af refusionsmyndighedernes igangværende RAC-
audits (Recovery Audits Contractors). Omsætningen inden for proteser var
uændret, og væksten udgjorde således 0% målt i lokal valuta. Omsætningsvæksten
inden for skinner og støtteprodukter udgjorde 3% målt i lokal valuta. Den
asiatiske forretning leverede endnu et fremragende kvartal med en organisk
omsætningsvækst på 24% målt i lokal valuta.

Lønsomhed - Driften er fornuftig, og Össur fastholder en høj lønsomhed. Den
relative fremgang inden for skinner og støtteprodukter i forhold til proteser
fortsatte for andet kvartal i træk, og udviklingen havde en negativ indvirkning
på bruttomarginen. Trods det ændrede produktmiks og en vigende samlet omsætning
forblev  bruttomarginen  stabil,  hvilket  understreger Össurs succes med
omlægningen af produktion til selskabets mexicanske fabrik og en række andre
lean-tiltag inden for produktion og drift. Bruttoresultatet udgjorde USD 61,7
mio. svarende til 63% og er på niveau med 3. kvartal 2011.

EBITDA udgjorde USD 19 mio. svarende til 19% af omsætningen og et fald fra 20% i
3. kvartal 2011. Det lavere EBITDA kan henføres til vigende omsætning samt øgede
investeringer i forskning og udvikling.

Jón Sigurðsson, President & CEO, udtaler:
"Resultaterne i 3. kvartal levede ikke op til vores forventninger og påvirker
derfor vores samlede forventninger til resultatet for 2012. Det skyldes effekten
af refusionsaudits på de amerikanske markeder, som har haft en større effekt end
forventet. Alligevel har kvartalet været spændende for os, idet vi fulgte Oscar
Pistorius, da han skrev historie som den første amputerede atlet, der deltog i
de olympiske lege. Derudover fortsatte Oscar og en række andre eliteatleter ved
de paralympiske lege med at inspirere os alle og vise verden, hvad det vil sige
selv at redefinere sine evner. Vi er stolte over at være en del af den rejse."

Det nordamerikanske marked for proteser - I 2012 har det nordamerikanske marked
for proteser været påvirket af RAC-audits af betalinger fra den offentlige
sygesikring Medicare til bandagister og udbydere af proteser. De gennemførte
audits  har  skabt usikkerhed i markedet og dæmpet efterspørgslen efter
højværdiprodukter. En nyligt afsluttet undersøgelse udarbejdet af AOPA (American
Orthotic & Prosthetic Association) viser, at 75% af de adspurgte i øjeblikket er
underlagt RAC-audits, og 81% mener, at disse audits har betydelig indflydelse på
den samlede drift. Denne type audits har haft en større effekt på markedet end
oprindeligt forventet. Össur forventer, at 2013 også vil være påvirket af audits
som disse.

De paralympiske lege - Team Össur-medlemmer og Össur-ambassadører leverede
ekstraordinære præstationer ved de paralympiske lege 2012. Delegationen omfatter
nogle af verdens bedst kendte atleter og vandt sammenlagt 21 medaljer (6 guld,
7 sølv og 8 bronze) samt satte seks nye verdensrekorder. Af alle de amputerede
finalister i legene benyttede 2/3 Össur-proteser så som Flex-Foot Cheetah.

Forventninger 2012 - Som følge af den negative udvikling på de amerikanske
markeder for proteser og nedgangen i salget af proteser i regionen forventer
ledelsen ikke, at resultaterne for 2012 vil leve op til de tidligere udmeldte
forventninger om en organisk omsætningsvækst på 4-6% målt i lokal valuta samt en
korrigeret  EBITDA-margin i niveauet 20-21% af omsætningen. De reviderede
forventninger til 2012 er en organisk omsætningsvækst på 2-3% målt i lokal
valuta samt en korrigeret EBITDA-margin i niveauet 18-19% af omsætningen.


Telekonference afholdes i morgen, den 24. oktober kl. 12:00 dansk tid/kl. 10:00
GMT/kl. 6:00 EST

Össur afholder i morgen, 24. oktober, en telekonference, hvor Jón Sigurðsson,
President & CEO, og Hjörleifur Pálsson, CFO, vil præsentere og gennemgå
resultatet for 3. kvartal 2012. Telekonferencen vil foregå på engelsk og kan
følges på Össurs hjemmeside: www.ossur.com/investors

Ring på et af følgende telefonnumre for at deltage i telekonferencen:
Europa: +44 (0) 1452 555131 eller +46(0)8 506 307 79
USA: +1 866 682 8490
Island: 800 9300