Össur - Helårsresultat 2013

Hovedpunkter for 4. kvartal 2013
 * Periodens resultat og earnings per share steg 75%. Periodens resultat
  udgjorde USD 14 mio. sammenlignet med USD 8 mio. i 4. kvartal 2012.
 * Omsætningen udgjorde USD 128 mio. sammenlignet med USD 98 mio. i 4. kvartal
  2012 svarende til 29% vækst og 7% organisk vækst, begge målt i lokal valuta.
 * EBITDA steg 69% og udgjorde USD 24 mio. og 19% af omsætningen sammenlignet
  med USD 14 mio. og 15% af omsætningen i 4. kvartal 2012. Eksklusiv effekten
  af tilkøbte virksomheder var EBITDA-marginen 20%.
 * Pengestrømme fra driften steg 14% og udgjorde USD 29 mio.

Hovedpunkter 2013

 * Årets resultat og earnings per share steg 8%. Årets resultat udgjorde USD
  41 mio. og 9% af omsætningen sammenlignet med USD 38 mio. og 9% af
  omsætningen i 2012.
 * Omsætningen var USD 436 mio. sammenlignet med USD 399 mio. i 2012 svarende
  til 9% vækst og 2% organisk vækst, begge målt i lokal valuta.
 * Inden for skinner og støtteprodukter steg omsætningen 12% og 2% organisk,
  begge målt i lokal valuta.
 * Omsætningsvæksten inden for proteser var 6% og 4% organisk, begge målt i
  lokal valuta.
 * Bruttoresultatet udgjorde USD 270 mio. og 62% af omsætningen sammenlignet
  med USD 248 mio. og 62% af omsætningen  i 2012.
 * EBITDA var USD 75 mio. og 17% af omsætningen sammenlignet med USD 70 mio. og
  18% af omsætningen i 2012. Justeret for engangsomkostninger og effekten af
  opkøb udgjorde EBITDA- marginen 19% af omsætningen.
 * Pengestrømmene er fortsat stærke, og pengestrømme fra driftsaktiviteter var
  USD 73 mio. og 17% af omsætningen mod USD 71 mio. og 18% af omsætningen i
  2012.
 * Össur gennemførte tre opkøb i årets løb. Omsætningen fra tilkøbte
  virksomheder udgjorde USD 26 mio. i 2013.
 * Omkostningsreduktionerne i 1. halvår viste gode resultater og medførte en
  besparelse på USD 5 mio. i 2013.

Forventninger

For regnskabsåret 2014 forventer ledelsen:

 * Omsætningvækst, målt i lokal valuta i niveauet 14-16%.
 * Organisk omsætningvækst målt i lokal valuta i niveauet 2-4%.
 * En EBITDA-margin i niveauet 17-19%.
 * CAPEX i niveauet 2,5-3,5%.
 * En effektiv skattesats på omkring 26%.

Jón Sigurðsson, President & CEO, udtaler:

"Vi afsluttede året med et særdeles stærkt kvartal. 4. kvartal var det andet
kvartal  i  træk  med god lønsomhed og fortsat stærke pengestrømme. De
omkostningsreduktioner, vi gennemførte i 2. kvartal, har givet de forventede
resultater. Vi har endnu et godt år i EMEA bag os, og på det amerikanske marked
oplevede vi en positiv udvikling i 2. halvår. Asien leverede enestående
vækstrater som i foregående år. I årets løb gennemførte vi tre opkøb og styrkede
vores position og salgskanaler i Skandinavien i særdeleshed."

Telefonkonference

Össur afholder en telefonkonference torsdag den 6. februar 2014 kl. 12:00 CET /
11:00 GMT / 6:00 EST. Ring på et af følgende numre for at deltage, Europa: +44
(0) 203 364 5374 eller +46 (0) 8 505 564 74, USA: +1 855 753 2230, Island:
800 8660.