Össur indgår ny islandsk marketmaker-aftale med Saga Capital


            
Pressemeddelelse fra Össur hf.
                    12. september 2009, GMT 16:25
       Össur indgår ny islandsk marketmaker-aftale
             med Saga Capital


Össur hf. og Saga Capital Investment Bank hf. har i dag indgået en ny
marketmaker-aftale, der træder i stedet for den tidligere aftale
mellem selskaberne fra april 2008. Aftalen gælder alene i forhold til
selskabets notering i Island.

I henhold til aftalen fungerer Saga Capital som marketmaker på NASDAQ
OMX Iceland for aktier udstedt af Össur. Saga Capital vil stille
daglige købs- og salgskurser i aktierne på NASDAQ OMX Icelands
handelssystem. Hvert købs- og salgstilbud skal gælde for mindst
20.000 aktier til en af Saga Capital på ethvert tidspunkt fastsat
kurs. Forskellen mellem købs- og salgskurserne må ikke overstige
2,0%, og forskellen til den seneste kurs må ikke overstige 3,5%. Saga
Capital er forpligtet til at stille en likviditet på op til 100.000
aktier til rådighed hver dag.

Formålet med aftalen er at muliggøre handel med og  forbedre
likviditeten i Össurs aktier på NASDAQ OMX Iceland samt at fremme en
effektiv og gennemskuelig prisdannelse.


Kontaktpersoner:
Hjörleifur Palsson, CFO, tlf. +354 515 1300
Sigurborg Arnarsdottir, IR Manager, tlf. +354 664 1044


Om Össur
Ossur (NASDAQ OMX: OSSR) er en førende global leverandør  af
ikke-invasivt ortopædisk udstyr, som gør brugerne i stand til at føre
et liv uden begrænsninger. Selskabets aktiviteter har fokus på at
forbedre brugernes bevægelighed gennem innovative teknologier inden
for skinner og støtteprodukter, proteser og kompressionsbehandling.
Som en anerkendt teknologisk frontløber investerer Össur betragtelige
beløb i forskning og udvikling. Selskabets præmierede design sikrer
en  stærk  markedsposition.  Össurs  uddannelsesprogrammer  og
virksomhedsløsninger sikrer desuden vellykket behandling af patienter
og kliniske forløb. Össur har hovedkontor i Island og har væsentlige
aktiviteter i Amerika og Europa samt distributører over hele verden.

Abonner