Samlet antal stemmerettigheder og kapital


            
Pressemeddelelse fra Össur hf.
               Reykjavik, 30. november 2009, GMT 22:05

       Samlet antal stemmerettigheder og kapital

I november 2009 har Össur hf. forhøjet Selskabets aktiekapital til
ISK 30.750.000 fordelt på det samme antal aktier a nominelt ISK 1:
*     ISK 29.500.000 den 3. november 2009; og
*     ISK 1.250.000 den 30. november 2009
Der henvises til selskabsmeddelelser af 3. november 2009 og 30.
november 2009.
Ved udgangen  af  november 2009  udgjorde  Selskabets  samlede
aktiekapital ISK 453.750.000 fordelt på det samme antal aktier a
nominelt ISK 1. Hver aktie giver en stemme, og det samlede antal
stemmeretter er som følge heraf 453.750.000.
Denne selskabsmeddelelse er offentliggjort i overensstemmelse med
paragraf 84 i den islandske lov nr. 108/2007 om værdipapirhandel og
paragraf 6 i bekendtgørelse nr. 1273 af 16. december 2008 om
udsteders oplysningsforpligtelser.
Kontaktpersoner:
Sigurborg Arnarsdottir, IR Manager, tlf.: +354 664-1044


Ossur (NASDAQ OMX: OSSR) er en førende global leverandør  af
ikke-invasivt ortopædisk udstyr, som gør brugerne i stand til at føre
et liv uden begrænsninger. Selskabets aktiviteter har fokus på at
forbedre brugernes bevægelighed gennem innovative teknologier inden
for skinner og støtteprodukter, proteser og kompressionsbehandling.
Som en anerkendt teknologisk frontløber investerer Össur betragtelige
beløb i forskning og udvikling. Selskabets præmierede design sikrer
en  stærk  markedsposition.  Össurs  uddannelsesprogrammer  og
virksomhedsløsninger sikrer desuden vellykket behandling af patienter
og kliniske forløb. Össur har hovedkontor i Island og har væsentlige
aktiviteter i Amerika og Europa samt distributører over hele verden.

Abonner