Uvæsentlig aktiekapitalforhøjelse


            
Pressemeddelelse fra Össur hf.
               Reykjavik, 30. november 2009, GMT 22:00

         Uvæsentlig aktiekapitalforhøjelse

Bestyrelsen for Össur hf. (Össur) har i dag besluttet at udstede
1.250.000 nye aktier  i Selskabet, hvilket  øger den  samlede
aktiekapital med 0,28%, fra nominelt ISK 452.500.000 til nominelt ISK
453.750.000. Beslutningen blev  truffet i overensstemmelse  med
bestyrelsens bemyndigelse indeholdt i Selskabets vedtægter, §2, pkt.
2.01 afsnit B.
De nye aktier udstedes i forbindelse med et køb af en aktiepost i en
amerikansk  distributionsvirksomhed  inden  for  skinner  og
støtteprodukter. Købet påvirker ikke Össurs drift i betydeligt
omfang.
Prisen for hver ny aktie er DKK 5,12 (svarende til USD 1,03) der skal
betales i USD. Som følge heraf vil bruttoprovenuet udgøre USD
1.287.500. Sælgerne har tegnet alle de nye aktier.


Kontaktpersoner:
Sigurborg Arnarsdottir, IR Manager, tlf. +354 664-1044Ossur (NASDAQ OMX: OSSR) er en førende global leverandør  af
ikke-invasivt ortopædisk udstyr, som gør brugerne i stand til at føre
et liv uden begrænsninger. Selskabets aktiviteter har fokus på at
forbedre brugernes bevægelighed gennem innovative teknologier inden
for skinner og støtteprodukter, proteser og kompressionsbehandling.
Som en anerkendt teknologisk frontløber investerer Össur betragtelige
beløb i forskning og udvikling. Selskabets præmierede design sikrer
en  stærk  markedsposition.  Össurs  uddannelsesprogrammer  og
virksomhedsløsninger sikrer desuden vellykket behandling af patienter
og kliniske forløb. Össur har hovedkontor i Island og har væsentlige
aktiviteter i Amerika og Europa samt distributører over hele verden.

Abonner