PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det vises til melding tidligere i dag hvor protokollen ved en inkurie ikke ble vedlagt.