Tutkimus tietotekniikan kuluttajistumisesta: Ennemmistö suomalaisista IT-päättäjistä suhtautuu kielteisesti kuluttajistumisilmiöön

IT-päättäjien mukaan kuluttajistumisen etenemistä ei kuitenkaan voi enää pysäyttää, mutta sen hallintaan on löydettävä oikeat toimintamallit.

Tietotekniikan palveluyritys 3 Step IT toteutti tutkimuksen, jossa se selvitti suomalaisten IT-päättäjien suhtautumista kuluttajistumisilmiöön. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijät käyttävät työssään omia taulutietokoneita ja älypuhelimia tai vaativat samanlaisia laitteita työnantajalta. Lokakuussa 2012 toteutettuun tutkimukseen vastasi 111 suomalaista IT-päättäjää eri toimialoilta.

Tutkimuksen vastanneista IT-päättäjistä 50 % sallii ainoastaan työnantajan tarjoamien mobiililaitteiden käytön työpaikalla, kun taas 47 % sallii työntekijän omien laitteiden käytön. Kielteisesti omien laitteiden käyttöön työtehtävissä IT-päättäjistä suhtautuu 61 % ja myönteisesti 33 %. Ulkopuolisten sovellusten lataamista laitteisiin on rajoittanut 77 % vastaajista.

”Tutkimus paljastaa ristiriitaisen suhtautumisen kuluttajistumisilmiöön suomalaisissa organisaatioissa. IT-päättäjien enemmistö suhtautuu ilmiöön kielteisesti, mutta samaan hengenvetoon he toteavat, että kuluttajistumisen merkitys kasvaa jatkossa, eikä siltä voi välttyä. Päätelaiteriippumattomuus lisääntyy, pilvipalvelut lisäävät kuluttajistumista sekä nuoremmat sukupolvet haluavat käyttää laitteita, joihin he ovat tottuneet vapaa-aikana”, sanoo varatoimitusjohtaja Keijo Vikkula 3 Step IT:stä.

Toimenpiteet vielä vähäisiä

Vaikka kuluttajistuminen tulee vääjäämättä osaksi organisaatioiden IT-toimintoja, toimenpiteitä sen hallintaan on tehty varsin vähän organisaatioissa.

35 % organisaatioista on laajentanut työnantajan tarjoamien laitteiden valikoimaa, jotta henkilöstö voi valita itselleen sopivan laitteen. 28 % on huomioinut omien laitteiden käytön IT-ohjeistuksessaan ja 12 % tarjoaa tuen työntekijöiden käyttämille omille laitteille.

Kuluttajistumisesta sekä haittaa että hyötyä

Vastaajien mukaan kuluttajistumisen merkittävimpinä haittoina nähdään tietoturvan heikkeneminen (85 % vastaajista), IT:n hallinnan hankaloituminen (83 %) ja IT:n päivitettävyyden heikentyminen (76 %).

Kuluttajistumisen tärkeimmäksi hyödyksi nimettiin työntekijöiden työmotivaation paraneminen, kun työntekijällä on käytössään hänelle mieleinen laite. Vastaajista 61 % oli sitä mieltä, että työntekijöiden omien laitteiden käytön myötä työmotivaatio paranee, eri mieltä oli 31 %. Etätyön edellytysten paranemiseen uskoo 60 % vastaajista ja vastaavasti 40 % ei usko etätyön edellytysten parantuvan omien laitteiden käytön myötä.

Työn tehostumiseen omien laitteiden käytön myötä uskoo 44 % vastaajista, eri mieltä oli 52 %. IT-kustannusten kasvamiseen uskoo 56 % ja pienenemiseen 38 %.

”Vaikka kuluttajistumisen tuo myös selkeitä hyötyjä, se haastaa IT-osastojen vakiintuneet toimintatavat. Huoli tietoturvasta ja epävarmuus sovelluskokoonpanosta ja ohjelmistojen yhteensopivuudesta lisääntyy merkittävästi. Lisäksi käyttäjien tukitarve on täysin yksilöllistä riippuen hänen käyttämästään laiterepertuaarista. Tämä kaikki lisää myös kustannuksia”, Vikkula jatkaa.

”Uudenlaisten päätelaitteiden esiinmarssia on ollut nopeaa ja tahti vain kiihtyy. Siksi kuluttajistuminen on osittain yllättänyt organisaatiot ja nyt etsitään kuumeisesti ratkaisua sen hallitsemiseksi. Tietokoneiden hallintaan organisaatioilla on yleensä määritellyt prosessit. Kuluttajistuminen vaatii IT-osastoilta aivan uudenlaisen hallintamallin jo senkin vuoksi, että mobiililaitteiden elinkaari on vain noin 15 - 18 kuukautta, kun vastaavasti tietokoneiden elinkaari on 36 kuukautta”, Vikkula summaa.

Tutkimuksen taustaa

3 Step IT:n toteuttaman tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa kuluttajistumisesta. Tutkimuksen toteutti Manifesto Consulting Oy internet-pohjaisena kyselytutkimuksena 3 Step IT:n toimeksiannosta lokakuussa 2012. Tutkimukseen vastasi 111 suomalaista IT-päättäjää eri toimialoilta.

Lisätietoja:

Keijo Vikkula, varatoimitusjohtaja, 3 Step IT Group Oy

Puhelin: 040 562 5015,

Sähköposti: keijo.vikkula(at)3stepit.com

Johanna Kolehmainen, viestintä, 3 Step IT Group Oy

Puhelin: 050 401 1682

Sähköposti: johanna.kolehmainen(at)3stepit.com

3 Step IT Group Oy

Tietotekniikan palveluyritys 3 Step IT tarjoaa asiakkaalle uudenlaisen tavan hankkia it-laitteita. Kokonaispalvelumme avulla keskisuuret ja suuret organisaatiot voivat hallita it-laitteiden rahoitusta, käyttöä ja uusimista kustannustehokkaasti, läpinäkyvästi ja ympäristöystävällisesti. 98 prosenttia asiakkaistamme on valmis suosittelemaan meitä. Olemme voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä yritys, jonka liikevaihto vuonna 2011 oli 392 miljoonaa euroa. Toimimme tällä hetkellä 14 maassa ja palveluksessamme on noin 220 työntekijää. Pääkonttorimme sijaitsee Vantaalla. Lisätiedot www.3stepit.fi