Saneerauskasvien karttataso

Viljelijätukien käsittelykoulutus - 21. marraskuuta 2018 9.26.23 [Yhdistetty]

Tieto itää! Verkkoluento XI: Hanketyön mahdollisuudet maatilojen kehittämisessä (20.11.2018)

Hanketyön mahdollisuudet maatilojen kehittämisessä, Marianne Selkäinaho, maa- ja metsätalousministeriö

Eläinten hyvinvointikorvauksen hakeminen

Edellisvuoteen videolta muuttunut kohdat: 
Tietoja ei ole lähetetty kunnan käsiteltäväksi = esikatseluversio. Eläinmääräilmoituksen palautus helmikuun puolivälissä = 17.2.2020

Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

Lietelannan sijoittaminen peltoon

Talviaikainen kasvipeitteisyys

Placering av flytgödsel på åkern

Återvändning av näringsämnen och organiska ämnen

Åkrarnas växttecke vintertid

Tieto itää! Verkkoluento VII: Eläinten hyvinvointisäädökset (8.5.2018)

Taina Mikkonen, Evira

Päätukihaku: Kasvulohkojen ryhmätallennus

Tieto itää! -verkkoluento VI: Eläintilojen elintarvike- ja rehuhygienian ajankohtaiset (18.4.2018)

Eläintilojen elintarvike- ja rehuhygienian ajankohtaiset (18.4.2018)

Uusien lohkojen liittäminen hallintaan

Tilan hallintaan voi liittää kerralla useampia peruslohkoja.