Aallon Group hankkii Tilipalvelu Marja-Leenan liiketoiminnan Äänekoskelta

Report this content

Aallon Group Oyj ja Tilipalvelu Marja-Leena solmivat 29.12.2021 liiketoimintakaupan, jonka mukaan Tilipalvelu Marja-Leenan liiketoiminta liitetään Aallon Groupiin.

AALLON GROUP Lehdistötiedote 29.12.2021 klo 16.40

Sopimuksen seurauksena Ääneseudun alueella vuodesta 2006 palvelleen Tilipalvelu Marja-Leenan liiketoiminta siirtyy 3.1.2022 alkaen osaksi Aallon Turku Oy:n toimintaa.

Hankitusta toiminnasta Aallon Groupille siirtyy liikevaihtoa vuositasolla noin 0,12 miljoonaa euroa ja kaksi ammattilasta. Kaupan yhteydessä henkilöstö jatkaa tehtävissään ja siirtyy Aallon Äänekosken toimistolle, josta käsin palvelut jatkossa tuotetaan.

Kauppa vahvistaa Aallon Groupin olemassa olevaa toimintaa Ääneseudun alueella, Järjestelyllä ei arvioida olevan vaikutusta Aallon Groupin taloudelliseen asemaan tai yhtiön keskipitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Aallon Groupin Länsi-Suomen aluejohtaja, Aki Korkka: ”Järjestely vahvistaa asemaamme paikallisena toimijana Ääneseudun alueella. Lisäksi Tilipalvelu Marja-Leenan toiminnassa on korostunut erityisosaamista vaativien maa- ja metsätalousyrittäjien talous- ja veroasioiden hoitaminen. Tämä erikoistuminen vahvistaa entisestään kykyämme palvelulla alueellisesti etenkin näitä toimialoja.”

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi
puh. 0400 883 371

---------------------------------------------

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme 350 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

---------------------------------------------

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi