Aallon Group Oyj jatkaa kasvua Helsingissä: TalousNosturi Oy mukaan liiketoimintakaupalla

Report this content

Aallon Group Oyj ottaa vuoden 2021 toisen kasvuaskeleen liiketoimintakaupalla, jossa helsinkiläisen TalousNosturi Oy:n liiketoiminta liittyy mukaan Aallon Groupiin. Toiminta liitetään Aallon Groupin Helsingin alueyhtiöön. Osa kauppasummasta suoritetaan Talousnosturi Oy:lle suunnatulla osakeannilla.

AALLON GROUP OYJ Sisäpiiritieto 8.1.2021 kello 9.45

Aallon Group Oyj ja TalousNosturi Oy ovat allekirjoittaneet 8.1.2021 kauppasopimuksen, jonka mukaisesti Aallon Group Oyj hankkii TalousNosturi Oy:n liiketoiminnan. Liiketoiminta siirretään välittömästi sisäisellä liiketoimintakaupalla osaksi Aallon Helsinki Oy:n toimintaa. Kauppa astui voimaan samalla päivämäärällä. Liiketoiminnan siirtohetkeksi on sovittu 1.1.2021. Kauppahinta on 0,8 MEUR, josta 0,48 MEUR suoritetaan käteisellä ja loppu 0,32 MEUR suuntaamalla yhteensä 32 193 osakkeen osakeanti TalousNosturi Oy:lle.

Aallon Group Oyj:n toimitusjohtaja Ari Kelloniemi: ”Olen mielissäni päästessämme julkistamaan näin varhaisessa vaiheessa vuotta jo toisen strategiamme mukaisen kasvuaskeleen. TalousNosturin konseptoidut taloushallinnon ja talousjohdon palvelut ja resurssit vahvistavat hyvin niin Helsingin alueyksikköämme kuin valtakunnallistakin palvelukokonaisuuttamme. Proaktiivisen ja asiakasta konsultoivan palvelukulttuurin ympärille rakentuva liiketoiminta sopii erinomaisesti kasvollista asiakaspalvelua korostavaan toimintaamme. Haluan toivottaa koko TalousNosturin henkilökunnan lämpimästi tervetulleeksi kasvavaan joukkoomme.

TalousNosturi Oy:n toimitusjohtaja Sara Helander: ”Olen iloinen, että pääsemme ottamaan seuraavan liiketoiminnallisen kasvuaskeleen yhdessä sellaisen toimijan kanssa, jossa vaalitaan samanlaista asiakaspalvelua ja asiantuntevaa henkilöstöä arvostavaa kulttuuria kuin meillä. Odotan innolla, että pääsemme omalta osaltamme rakentamaan Aallon Groupin kasvutarinaa.”     

Modernia strategista kirjanpitoa tarjoavan TalousNosturi Oy:n avainlukuja

Sara Helander perusti vuonna 2001 TalousNosturin, joka toimi alkuun Tilitoimisto Solid -nimellä. Nykyään yhtiön omistus jakautuu toimitusjohtaja Sara Helanderille ja yhtiössä vuodesta 2004 asti työskennelleelle Virva Saariselle.

Kaupan kohteena olevan toiminnan pro-forma liikevaihto vuonna 2020 oli noin 1,0 MEUR ja oikaistu pro-forma käyttökate noin 0,15 MEUR. Viimeisimmällä päättyneellä tilikaudella 7/2019-6/2020 liikevaihto oli noin 0,9 MEUR ja käyttökate noin 0,07 MEUR. Yhtiö työllistää yhteensä 10 ammattilaista.

Liiketoimintakaupan yhteydessä ostajalle siirtyvä käyttöomaisuus on noin 0,01 MEUR ja siirtyvät henkilökuluvelat noin 0,05 MEUR, jotka vähennetään maksettavasta käteisvastikkeesta.

Henkilöstö jatkaa aikaisemmissa tehtävissään ja liiketoiminta yhdistetään Aallon Helsinki Oy:n kanssa

TalousNosturi Oy:n omistajat Sara Helander ja Virva Saarinen sekä yhtiön koko henkilökunta siirtyvät Aallon Helsinki Oy:n palvelukseen. Henkilöstö jatkaa nykyisissä tehtävissään oman asiakaskuntansa palvelemista.

Vaikutukset Aallon Group Oyj:n toimintaan

Yritysjärjestelyllä arvioidaan olevan positiivinen vaikutus Aallon Groupin vuoden 2021 liikevaihtoon ja käyttökatteeseen. Järjestelyllä ei ole vaikutusta Aallon Groupin keskipitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Yritysjärjestely toteuttaa Aallon Groupin kasvustrategiaa ja vahvistaa yhtiön voimavaroja konsultatiivisen strategisen kirjanpidon ja talousjohdon palveluiden saralla Helsingissä ja valtakunnallisesti.

Suunnattu osakeanti

Aallon Group Oyj:n hallitus päätti 7.1.2021 suunnata osakeannin TalousNosturi Oy:lle ehdollisena kauppasopimuksen allekirjoittamiselle. Myyjän merkittäviksi annettavien osakkeiden kokonaismäärä on 32 193 ja tämän sekä 5.1. tiedotetun Kymppikirjanpito Oy:lle suunnatun osakeannin jälkeen Aallon Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousee 3 692 242 osakkeeseen. TalousNosturi Oy:lle suunnattavien uusien osakkeiden määrä vastaa noin 0,87 prosenttia Aallon Group Oyj:n osakekannasta suunnatun annin jälkeen.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Aallon Group Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy, koska suunnattu osakeanti liittyy tässä julkistettuun liiketoimintakauppaan, joka on tarkoituksenmukainen yhtiön kasvustrategian toteuttamiseksi.

Osakkeen merkintähinta on 9,94 euroa ja se vastaa Aallon Group Oyj:n osakkeen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytynyttä kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia (VWAP) liiketoimintakauppaa koskevaa osakeantipäätöstä edeltävien kolmen viikon (16.12.2020–5.1.2021) ajalta.

Merkintäaika alkoi kauppasopimuksen allekirjoituksesta. Osakkeet on merkittävä viimeistään 15.1.2021, ellei Aallon Group Oyj:n hallitus pidennä merkintäaikaa. Myyjä maksaa sille merkittäväksi annettavien yhtiön osakkeiden merkintähinnan kokonaisuudessaan luovuttamalla yhtiölle apporttiomaisuutena TalousNosturi Oy:n tilitoimistoliiketoiminnan.

Päätös suunnatusta osakeannista perustui Aallon Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 10.6.2020 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yritysjärjestelyiden toteuttamiseen.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin mahdollisimman pian osakkeiden merkinnän jälkeen, ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet sen jälkeen, kun myyjä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiö hakee suunnatussa osakeannissa liikkeeseen laskettavien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Myyjä allekirjoittaa erillisen lock-up- ja panttaussitoumuksen, jonka mukaan osakkeita saa 12 kuukauden aikana liiketoimintakaupan täytäntöönpanosta luovuttaa vain yhtiön hallituksen luvalla.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi
puh. 0400 883 371

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098

---------------------------------------------

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme 270 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

---------------------------------------------

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit