• news.cision.com/
 • Aallon Group Oyj/
 • Aallon Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2022: Liikevaihto kasvoi 25 % ja vertailukelpoinen käyttökate yli 41 %

Aallon Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2022: Liikevaihto kasvoi 25 % ja vertailukelpoinen käyttökate yli 41 %

Report this content

(Tilintarkastamaton)

Tämä tiedote on tiivistelmä Aallon Group Oyj:n puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuulta 2022. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa aallongroup.fi/sijoittajille.

Tammi-kesäkuun 2022 lukujen yhteenveto

 • Liikevaihto oli 15,52 milj. euroa (12,42), kasvua 25,0 %. Merkittävä osa kasvusta syntyi tehdyistä yritysostoista.
 • Vertailukelpoinen käyttökate1 oli 2,34 milj. euroa (1,65), kasvua 41,6 %. Vertailukelpoinen käyttökatemarginaali oli 15,1 % (13,3 %).
 • Käyttökate oli 2,28 milj. euroa (1,65), käyttökatemarginaali oli 14,7 % (13,3 %).
 • Liikevoitto oli 1,38 milj. euroa (1,09), liikevoittomarginaali oli 8,9 % (8,7 %).
 • Katsauskauden tulos oli 0,95 milj. euroa (0,73).

Suluissa esitetyt vertailuluvut ovat kauden 1.1.-30.6.2021 lukuja.

Katsauskauden keskeiset tapahtumat

 • Rakennus-Rätinki Oy:n osakekannan osto tammikuun 2022 alussa.
 • Tiliamppari Oy:n liiketoiminnan osto helmikuun 2022 alussa.
 • Vähemmistösijoitus Kasvun Kaverit Oy:öön helmikuussa 2022.
 • Aallon Portti –sähköisen taloushallinnon järjestelmäkokonaisuuden lanseeraus helmikuussa 2022.
 • HM-Tilipalvelu Oy:n liiketoiminnan osto maaliskuun 2022 alussa.
 • Yhtiökokouksessa hallituksen uusiksi jäseniksi Anni Ronkainen ja Miia Sarkola. Reijo Lehtimäki jäi pois hallituksesta.
 • Sanna Mäkinen nimitettiin Aallon Groupin johtoryhmään maaliskuussa 2022.
 • Pirkkalan tilitoimisto Ky:n liiketoiminnan osto huhtikuun 2022 alussa.
 • Yritysostoihin tarkoitetun rahoitussopimuksen jatkosta sopiminen Danske Bank Oyj:n kanssa huhtikuussa 2022.

Avainluvut

Konserni 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021
Liikevaihto, 1 000 € 15 517 12 416 24 537
 Vertailukelpoinen käyttökate, 1 000 €1 2 340 1 652 2 935
% liikevaihdosta 15,1 % 13,3 % 12,0 %
Käyttökate, 1 000 € 2 283 1 652 2 857
% liikevaihdosta 14,7 % 13,3 % 11,6 %
Liikevoitto, 1 000 € 1 380 1 085 1 521
% liikevaihdosta 8,9 % 8,7 % 6,2 %
Henkilökunnan määrä kauden lopussa2 344 320 335
Omavaraisuusaste % 60,7 % 64,2 % 64,9 %
Nettovelkaantumisaste % -10,4 % -17,4 % -18,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,0 % 9,1 % 12,5 %
Osakekohtainen tulos, €3 0,25 0,20 0,24
Taseen loppusumma, 1 000 € 19 797 17 236 17 464

1) Vaihtoehtoista tunnuslukua vertailukelpoinen käyttökate on oikaistu ilmoittamalla luku ennen poikkeuksellisia ylimmän johdon vaihdoksiin sekä toimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyviä kulueriä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut on tarkemmin avattu laadintaperiaatteissa.
2) Kokoaikaisina työntekijöinä ilmoitettuna.
3) Osakekohtainen tulos on esitetty katsauskauden keskimääräisen osakemäärän mukaan laskettuna.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiön tavoitteet säilyvät ennallaan. Tavoitteena on kasvaa orgaanisesti tilitoimistomarkkinan keskimääräistä kasvua nopeammin. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö hakee kasvua yritysostoista. Yhtiö tavoittelee keskipitkällä tarkastelujaksolla keskimäärin 15–20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja kasvavaa käyttökateprosenttia.

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemen katsaus:

Takanamme on vauhdikkaan kasvun vuosipuolikas. Vallitsevassa maailmantilanteessa voimme olla tyytyväisiä liiketoimintamme kehitykseen. Liikevaihtomme kasvoi jopa 25 % edellisvuoden vertailujaksoon nähden. Kiihtynyt kasvu rakentui edelleen pääosin aikaisemmin tekemistämme onnistuneista yritysjärjestelyistä, mutta nyt mukana on koronapandemian vaikutusten väistyttyä myös aikaisempaa selvemmin orgaanista kasvua. Samaan aikaan Euroopan talous – tai jopa maailmantalous uhkaa ajautua taantumaan, jonka mahdolliset vaikutukset tulevat näkymään defensiivisellä alallamme jälkijättöisesti.

Toimialamme elää asiakkaidemme palvelemisesta, jolloin taantuman negatiiviset talousvaikutukset osuvat meihinkin välillisesti asiakkaidemme kautta. Samankaltaisia välillisiä vaikutuksia saimme todistaa koronapandemian yhteydessä muun muassa volyymien supistumisena. Kuten historiassa on nähty, on toimialamme kriisinkestävyys kuitenkin lähtökohtaisesti suhteellisen korkea. Lisäksi taantuman kaltaisissa tilanteissa yritykset hakevat kustannussäästöjä ja joustavuutta, joita talous- ja palkkahallinnon ulkoistukset pääasiallisesti aina tarjoavat.

Etukäteen onkin vaikea arvioida, kuinka tummia pilviä Euroopassa käytävän sodan laukaisema negatiivinen talouskehitys luo toimialallemme tulevaisuudessa. Realistista lienee kuitenkin olettaa, että vaikealla taantumalla olisi hidastava vaikutus alamme kasvuun.

Alkuvuoden aikana olemme toteuttaneet yhteensä viisi yritysjärjestelyä, joiden seurauksena olemme onnistuneet vahvistamaan toimintojamme erityisesti Etelä-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Suomessa. Lisää erikoistunutta toimialaosaamista yritysjärjestelyt toivat meille rakennustoimialalle sekä arkkitehtitoimistojen taloushallintoon. Hankittujen toimintojen integrointi on edennyt hyvää vauhtia suunnitelmien mukaisesti. Tällä hetkellä emme näe talouden kehityksen aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia yritysjärjestelyiden kannattavuuteen, ja tarkoituksenamme on tulevaisuudessakin jatkaa toimivaksi osoitetun kasvustrategiamme toteuttamista.

Helmikuussa lanseerasimme asiakkaidemme tarpeisiin suunnitellun Aallon Portin, joka on oman kehitystyömme tuloksena syntynyt moderni sähköisen taloushallinnon kokonaisratkaisu. Jalkautustyö on edennyt suunnitellusti alkaen Helsingin alueyhtiöstämme, jossa järjestelmää käyttää jo merkittävä osa asiakkaistamme. Tämän lisäksi käyttöönottoa valmistellaan muillakin alueillamme. Järjestelmän kehitystä on jatkettu. Tavoitteenamme on muun muassa loppuvuoden aikana julkaista uusi toiminnallisuus, jonka uskomme lähivuosina tehostavan sähköisiä palkkapalveluitamme.

Koronarajoitusten ja etätyösuosituksen väistyttyä jäimme toimistoillamme hyväksi havaittuun hybridityöskentelymalliin. Tämä muutos on otettu henkilöstömme keskuudessa tyytyväisenä vastaan. Alkuvuoden aikana olemme muutenkin saaneet todistaa henkilöstötyytyväisyyden positiivista kehitystrendiä, jonka uskomme olevan seurausta henkilöstöpuolella jatkuvasti tehtäviin panostuksiin.

Kokonaisuudessaan olen tyytyväinen ensimmäisellä vuosipuoliskolla nähtyyn kehitykseen. On kuitenkin hyvä pitää mielessä toimialamme jälkisyklisyys. Venäjän helmikuussa 2022 aloittama brutaali hyökkäyssota Ukrainassa uhkaa aiheuttaa taantuman maamme keskeisillä vientimarkkinoilla. Toteutuessaan taantuma vaikuttaisi väistämättä myös kotimarkkinoihimme ja sitä kautta välillisesti myös meihin.

Tiedotustilaisuus

Yhtiö järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 15.8.2022 alkaen klo 11.00 Helsingin toimistollaan osoitteessa Esterinportti 2, 00240 Helsinki.

Helsingissä 15.8.2022

Aallon Group Oyj:n hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi

puh. 040 088 3371

Hyväksytty neuvonantaja
Aktia Alexander Corporate Finance Oy

puh. 050 520 4098

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi

---------------------------------------------

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme 350 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

---------------------------------------------

Tilaa

Multimedia

Multimedia