• news.cision.com/
  • Aallon Group Oyj/
  • Sisäpiiritieto: Aallon Group Oyj jatkaa kasvuaan Pohjois-Pohjanmaalaisen Tilitoimisto Rousu Oy:n liittyessä mukaan liiketoimintakaupalla

Sisäpiiritieto: Aallon Group Oyj jatkaa kasvuaan Pohjois-Pohjanmaalaisen Tilitoimisto Rousu Oy:n liittyessä mukaan liiketoimintakaupalla

Report this content

Tilitoimisto Aallon Group Oyj laajenee strategiansa mukaisella liiketoimintakaupalla, jossa Pohjois-Pohjanmaalla neljässä toimipisteessä palvelevan Tilitoimisto Rousu Oy:n liiketoiminta liittyy osaksi Aallon Groupia. Toiminta yhdistyy osaksi Aallon Pohjois-Suomen aluetoimistoa. Osa kauppasummasta suoritetaan Tilitoimisto Rousu Oy:lle suunnatulla osakeannilla.

AALLON GROUP OYJ Sisäpiiritieto 1.12.2022 klo 8.45

Aallon Group Oyj ja Tilitoimisto Rousu Oy ovat allekirjoittaneet 1.12.2022 kauppasopimuksen, jonka mukaisesti Aallon Group Oyj hankkii Tilitoimisto Rousu Oy:n liiketoiminnan. Liiketoiminta siirretään välittömästi sisäisellä liiketoimintakaupalla osaksi Aallon Rätinki Oy:n toimintaa. Kauppa astui voimaan samalla päivämäärällä. Liiketoiminnan siirtohetkeksi on sovittu 1.12.2022. Kauppahinta on 1 050 tuhatta euroa, josta 840 tuhatta euroa suoritetaan käteisellä ja loppu 210 tuhatta euroa suuntaamalla yhteensä 21.532 osakkeen osakeanti Tilitoimisto Rousu Oy:lle.

Aallon Group Oyj:n toimitusjohtaja Ari Kelloniemi: ”Olen iloinen päästessämme tiedottamaan tästä uudesta strategiamme mukaisesta kasvuaskeleesta. Asiakkaitaan pitkään henkilökohtaisella otteella palvellut perheyhtiö Tilitoimisto Rousu Oy sopii toimintakulttuurinsa ja -tapojensa puolesta erinomaisesti osaksi joukkoamme. Haluan toivottaa Tilitoimisto Rousu Oy:n asiantuntijat ja asiakkaat lämpimästi tervetulleeksi Aallon Groupiin.”

Tilitoimisto Rousu Oy:n toimitusjohtaja Timo Paakinaho: ”Olemme hyvin tyytyväisiä tehtyyn järjestelyyn. Odotan innolla, että pääsemme jatkamaan henkilökohtaisen ja kasvollisen tilitoimistopalvelun tarjoamista osana Aallon Groupin kaltaista hyvämaineista toimijaa, jonka arvomaailma vastaa omaamme. Uskon järjestelyn antavan meille aikaisempaakin paremmat edellytykset asiakkaidemme monipuoliseen palvelemiseen.”

Kahdessa polvessa toimineen perheyhtiö Tilitoimisto Rousu Oy:n avainlukuja

Tilitoimisto Rousu Oy on jo toisessa polvessa toimiva perheyhtiö, joka perustettiin alun alkaen 80-luvulla Haapavedellä Tilitoimisto Kaarina Rousu Ky -nimellä. Vuonna 1990 nykyinen toimitusjohtaja Timo Paakinaho tuli mukaan äitinsä perustaman yhtiön toimintaan. Vuonna 1993 mukaan liittyi toinen nykyinen omistaja Minna Paakinaho. Samalla yhtiömuoto vaihdettiin osakeyhtiöksi ja yrityksen nimi nykyiseen muotoonsa. Tällä hetkellä yhtiön omistavat yhdessä Timo Paakinaho ja Minna Paakinaho.

Yhtiön pitkäaikainen asiakaskunta koostuu valtaosin Oulun eteläisellä alueella toimivista pk-yrityksistä, joskin asiakkaita on aina Helsingistä Kittilään. Asiakkaita palvellaan pääasiallisesti sähköisiä järjestelmiä käyttäen. Tilitoimisto Rousu Oy:n kasvu on ollut pääsääntöisesti orgaanista, mutta pitkän yritystoiminnan varrelle on mahtunut myös muutamia yritysjärjestelyitä. Kaupan toteutuessa yhtiöllä on toimipisteet Haapavedellä, Oulaisissa, Kärsämäellä ja Pulkkilassa.

Kaupan kohteena olevan liiketoiminnan liikevaihto 12 kuukauden jaksolla 11/2021–10/2022 oli noin 1 127 tuhatta euroa ja oikaistu käyttökate noin 215 tuhatta euroa. Tilikaudella 1/2021–12/2021 liiketoiminnan liikevaihto oli noin 1 259 tuhatta euroa ja käyttökate noin 239 tuhatta euroa. Kaupantekohetkellä yhtiön palveluksessa on yhteensä 12 henkilöä mukaan lukien kaksi omistajaa.

Liiketoimintakaupan yhteydessä ostajalle siirtyvän käyttöomaisuuden tasearvo on noin 5 tuhatta euroa. Siirtyvä, maksettavasta käteisvastikkeesta vähennettävä henkilökuluvelka on noin 79 tuhatta euroa.

Henkilöstö ja yrittäjät jatkavat tuttujen asiakkaidensa palvelemista omilta toimipisteiltään osana Aallon Rätinki Oy:n toimintaa

Tilitoimisto Rousu Oy:n liiketoimintaan kuuluva henkilökunta siirtyy kokonaisuudessaan Aallon Rätinki Oy:n palvelukseen. Henkilöstöstä muodostetaan uusi tiimi, joka jatkaa tuttujen asiakkaidensa palvelemista Aallon Haapavesi, Aallon Kärsämäki, Aallon Oulainen ja Aallon Pulkkila -nimisistä toimipisteistä käsin Timo ja Minna Paakinahon alaisuudessa.

Henkilökohtaista palvelua tarjoava Tilitoimisto Rousu Oy ja sen osaavat ammattilaiset sopivat hyvin Aallon Groupin kokonaisuuteen ja vahvistavat Aallon Pohjois-Suomen toimintoja.

Vaikutukset Aallon Group Oyj:n toimintaan

Yritysjärjestelyllä arvioidaan olevan pieni positiivinen vaikutus Aallon Groupin vuoden 2022 liikevaihtoon. Vuoden 2022 käyttökatteeseenjärjestelyllä ei arvioida olevan vaikutusta. Järjestelyllä ei ole vaikutusta Aallon Groupin keskipitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Yritysjärjestely toteuttaa Aallon Groupin kasvustrategiaa ja vahvistaa yhtiön voimavaroja Pohjois-Suomessa

Suunnattu osakeanti

Aallon Group Oyj:n hallitus päätti 29.11.2022 suunnata osakeannin Tilitoimisto Rousu Oy:lle ehdollisena kauppasopimuksen allekirjoittamiselle. Myyjän merkittäviksi annettavien osakkeiden kokonaismäärä on 21.532. Osakeannin jälkeen Aallon Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousee 3.907.561 osakkeeseen. Tilitoimisto Rousu Oy:lle suunnattavien uusien osakkeiden määrä vastaa noin 0,6 prosenttia Aallon Group Oyj:n osakekannasta suunnatun annin jälkeen.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Aallon Group Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy, koska suunnattu osakeanti liittyy tässä julkistettuun liiketoimintakauppaan, joka on tarkoituksenmukainen yhtiön kasvustrategian toteuttamiseksi.

Osakkeen merkintähinta on noin 9,75 euroa ja se vastaa Aallon Group Oyj:n osakkeen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytynyttä kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia (VWAP) liiketoimintakauppaa koskevaa osakeantipäätöstä edeltävien kolmen viikon (8.-28.11.2022) ajalta.

Merkintäaika alkoi kauppasopimuksen allekirjoituksesta. Osakkeet on merkittävä viimeistään 8.12.2022, ellei Aallon Group Oyj:n hallitus pidennä merkintäaikaa. Myyjä maksaa sille merkittäväksi annettavien yhtiön osakkeiden merkintähinnan kokonaisuudessaan luovuttamalla yhtiölle apporttiomaisuutena Tilitoimisto Rousu Oy:n liiketoiminnan.

Päätös suunnatusta osakeannista perustui Aallon Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2022 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yritysjärjestelyiden toteuttamiseen.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin mahdollisimman pian osakkeiden merkinnän jälkeen, ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet sen jälkeen, kun myyjä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiö hakee suunnatussa osakeannissa liikkeeseen laskettavien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Myyjä allekirjoittaa erillisen lock-up- ja panttaussitoumuksen, jonka mukaan osakkeita saa 12 kuukauden aikana liiketoimintakaupan täytäntöönpanosta luovuttaa vain yhtiön hallituksen luvalla.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi
puh. 0400 883 371

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098

---------------------------------------------

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme 350 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

---------------------------------------------

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi