Flixonase hoitaa jatkuvaa allergista nuhaa

Flixonase on allergisen nuhan hoitoon tarkoitettu kortikosteroidi, jota saa apteekeista ilman reseptiä. Flixonase vaikuttaa suoraan nenän limakalvon tulehdukseen ja hoitaa näin allergiasta aiheutuvaa tulehdusta sekä helpottaa potilaan oireita ja parantaa elämän laatua. Allergian uuden ARIA-luokituksen mukaan Flixonase hoitaa keskivaikeata allergista nuhaa.

Allergisen nuhan vaikeusasteen määrittelyssä siirryttiin vuonna 2001 ARIA-luokitteluun (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma eli Allerginen nuha ja sen merkitys astmassa). ARIA-hanke on kehitetty yhteistyössä Maailman terveysjärjestön kanssa. ARIA-luokittelussa allerginen nuha jaotellaan keston mukaan jaksottaiseen (alle 4 päivää viikossa tai alle 4 viikkoa vuodessa) ja jatkuvaan (yli 4 päivää viikossa ja yli 4 viikkoa vuodessa) allergiseen nuhaan. Lisäksi käytetään elämänlaatukriteerejä, joiden mukaan vaiva määritellään lieväksi keskivaikeaksi tai vaikeaksi. Kun allergisen nuhan kesto liitetään elämänlaatuun, saadaan hyvä kuva allergian vakavuudesta. ARIA-luokituksen mukainen Flixonase-hoito toimii parhaiten potilailla, joilla on pitempiaikaista nuhaa ja joilla allergia aiheuttaa keskivaikeita ongelmia, kuten unihäiriöitä ja työ- tai opiskelusuorituksen vaikeutumista. Flixonase-hoidon voi aloittaa jo lievien oireiden ilmestyttyä. Allergisen nuhan oireet ovat vetinen vuoto, aivastelu, tukkoinen nenä, nenän ja silmien kutina. Flixonase-hoito tehoaa noin 12 tunnissa hoidon aloittamisesta. Jos potilas on selvillä allergiansa aiheuttajasta, lääkityksen ajoittamiseksi on hyödyllistä seurata siitepölytiedotuksia, ja aloittaa hoito heti ensioireiden ilmestyessä. Allergisen nuhan keskeisin laukaisija on siitepöly . Aliarvostettu allergia Allergologi, LKT Erkka Valovirta huomauttaa, että allerginen nuha on sairautena aliarvostettu huolimatta siitä, että arviolta noin kolmannes suomalaisista kärsii sairaudesta. - Oireisiin ollaan totuttu, vaikka näin ei tarvitsisi olla. Allerginen nuha kannattaa hoitaa, sillä hyvä olo vaikuttaa työvireyteen ja koulusuorituksiin. Lisäksi hoitamaton allerginen nuha on astman riskitekijä. Allergista nuhaa sairastavalla on kolminkertainen astmariski. Tästä syystä nuha pitää hoitaa oikein. - Hoidon perustana on allergisen nuhan oireiden tunnistaminen, ymmärtämys ja tieto oireiden aiheuttajasta sekä lääkkeen säännöllinen ja ohjeen mukainen käyttö, Valovirta kehottaa. ARIA-luokitus ohjeistaa hoitoa ARIA-luokitus huomioi selkeästi nuhan merkityksen jokapäiväisessä elämässä. On tärkeää, että luokitus perustuu oireiden tiheyteen ja vaikeuteen. Uusi luokitus antaa selkeitä ohjeita myös itsehoitoon. Jos allerginen nuha on jaksottaista, jatkuvaa ja lievää tai keskivaikeaa, hoito voidaan hankkia apteekista. Jos nuha on vaikeaa jaksottaisesti tai jatkuvasti keskivaikeaa, apteekissa ohjataan potilas lääkärille. Merkittävää on, että ARIA-ohjeiston avulla apteekissa voidaan selvittää nopeasti potilaan mahdolliset astmaoireet tai todetun astman hoitotasapaino. Näin allergisen nuhan ja astman selvittäminen voidaan tehdä yhtä aikaa, ja potilas ymmärtää näiden merkityksen.

Yrityksestä

AC-Sanafor on yksi Suomen kansainvälisesti palkituimmista viestintätoimistoista. Olemme toimineet Weber Shandwickin Suomen edustajana jo vuodesta 1992.