HONEYWELL TOTEUTTAA EKOKEMIN UUDEN HÖYRYKATTILALAITOKSEN AUTOMATISOINNIN

Merkittävä sopimus kattaa täydellisen järjestelmäratkaisun, jonka avulla Ekokem tuottaa bio- ja jäteperäistä lämpöenergiaa

KUOPIO,7.5.2013 – Honeywell (NYSE:HON) toimittaa kattavan automaatioratkaisun ympäristöjohtamiseen erikoistuneen Ekokemin Jepualle rakennettavaan uuteen höyrykattilalaitokseen. Ekokemin ja Honeywellin sopimus kattaa uuden leijukerroskattilalaitoksen rakennusautomaation, prosessinohjauksen ja turvajärjestelmät.

I-MAC-toimintamallinsa mukaisesti Honeywell suunnittelee, toimittaa ja asentaa tuotantolaitoksen automatisoinnin, laitteistot, ohjausjärjestelmät sekä laajemmat järjestelmät, mukaan lukien paloilmoitin-, videovalvonta- ja kulunvalvontajärjestelmät. Kokonaistoimitus pohjautuu Honeywellin Enterprise Buildings Integrator™ -rakennusautomaatiojärjestelmään sekä Experion® PKS -prosessinohjausjärjestelmään. Honeywell toimittaa myös mm. Safety Manager -turvajärjestelmän (SIL-sertifioitu integroitu turvajärjestelmäalusta), Digital Video Manager -valvontajärjestelmän sekä tiedonkeruusta ja raportoinnista huolehtivan Uniformance® Process History Database (PHD) -järjestelmän.

Sopimus sisältää myös prosessin ja rakennuksen sähköistyksen suunnittelun ja asennuksen sekä tuotantolaitoksen kenttälaitteiden toimituksen.

“I-MAC-toimintamallin ansiosta asiakas saa kaiken tarvitsemansa yhdeltä toimittajalta, mikä vähentää projektin riskejä ja takaa sen, että toimitettava ratkaisu on täysin integroitu”, kertoo Honeywellin Power Solutions -yksikön johtaja Pascal Stjins. ”Tämän ratkaisun ansiosta käyttöhenkilöstöllä on kattava näkyvyys ja kontrolli koko tuotantolaitokseen yhden helppokäyttöisen järjestelmän kautta.”

Tuotantolaitoksen valmistuessa myöhemmin tänä vuonna sen odotetaan toimittavan vuosittain 43GWh biomassasta ja jätteistä tuotettua lämpöenergiaa Ekokemin asiakkaalle KWH Mirkalle, joka valmistaa verkkohiomatuotteita Jepualla. Tämä integroitu automaatioratkaisu on ensimmäinen lajiaan, ja sen ansiosta Ekokem pystyy hyödyntämään vastaavien ratkaisujen lisääntyvän kysynnän.

“Yhteistyössä Honeywellin kanssa voimme tarjota asiakkaillemme kustannustehokkaan ratkaisun pieneen ja keskisuureen energiantuotantoon jätteitä hyödyntämällä”, sanoo Ekokemin integraatiojohtaja Petri Onikki. ”Integroitu kokonaistoimitus pienentää projektin kustannuksia ja mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen tuotannonhallinnan vähäisellä henkilöstömäärällä.”

Lisätietoja Honeywellin prosessiautomaatioratkaisuista on sivulla www.honeywellprocess.com

Honeywell (www.honeywell.com) on asiakkaitaan maailmanlaajuisesti palveleva teknologiaan ja tuotantoon keskittyvä Fortune 100 -monialayritys, jonka toimialoja ovat ilmailualan tuotteet ja palvelut, kiinteistöjen, kotitalouksien ja teollisuuden hallintatekniikat, turboahtimet sekä suorituskykyyn liittyvät materiaalit. Honeywellin pääkonttori sijaitsee New Jerseyn osavaltiossa Morrisin kaupungissa, ja yrityksen osakkeilla käydään kauppaa New Yorkin, Lontoon ja Chicagon arvopaperipörsseissä. Muita uutisia ja tietoja Honeywellista on osoitteessa www.honeywellnow.com. Honeywellin teollisuusautomaatio (HPS, Honeywell Process Solutions) on osa Honeywellin globaalia Automaatio- ja ohjausratkaisut -liiketoimintaa (ACS, Automation and Control Solutions). Se on maailmanlaajuinen markkinajohtaja, jonka tuotteet ja palveluratkaisut parantavat tehokkuutta ja kannattavuutta, tukevat säännösten noudattamista ja luovat turvallisuutta ja viihtyisyyttä kodeissa, kiinteistöissä sekä teollisuudessa. Lisätietoja Honeywellin teollisuusautomaatiosta voit lukea verkkosivultamme www.honeywellprocess.com.

Joitain tässä tiedotteessa esitettyjä lausuntoja voidaan pitää ”tulevaisuuteen suuntautuneina lausuntoina” Yhdysvaltojen liittovaltion vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain (Securities Exchange Act) kohdan 21E tarkoittamassa merkityksessä. Tulevaisuuteen suuntautuneita lausuntoja ovat kaikki sellaiset toimenpiteitä, tapahtumia tai kehitystuloksia koskevat lausunnot historiallisia tosiasioita lukuun ottamatta, jotka meidän tai johtomme mielestä aiotaan toteuttaa tai joiden odotetaan, suunnitellaan, uskotaan tai ennakoidaan tapahtuvan tulevaisuudessa. Lausunnot perustuvat johtomme oletuksiin ja arvioihin, joiden he kokemuksensa sekä historiallisten trendien, nykyisten taloudellisten ja alakohtaisten olosuhteiden, odotetun tulevan kehityksen ja muiden tekijöiden perusteella uskovat olevan oikeita. Tässä tiedotteessa oleviin tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausuntoihin liittyy myös olennaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien (mutta ei rajoittuen) taloudelliset, kilpailulliset, valtionhallinnolliset ja teknologiset tekijät, jotka vaikuttavat toimintaamme, markkinoihin, tuotteisiin, palveluihin ja hintoihin. Tällaiset tulevaisuuteen suuntautuneet lausunnot eivät ole takeita tulevasta tuloksesta, ja todellinen tulos, tapahtumat ja liiketoimintaa koskevat päätökset voivat poiketa näistä tulevaisuuteen suuntautuvista lausunnoista. Tunnistamme pääriskit ja toimintaamme vaikuttavat epävarmuustekijät Form 10-K –raportissa sekä muissa dokumenteissa, jotka olemme toimittaneet Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle elimelle SEC:lle.

Experion® ja Enterprise Buildings Integrator™ ovat Honeywell International Inc:n rekisteröityjä tuotemerkkejä.

#         #         #

Avainsanat: