HONEYWELL VÄHENTÄÄ "AIHEETTOMIA" HÄLYTYKSIÄ, JOISTA VOI KOITUA MILJARDIEN EUROJEN TAPPIOITA PROSESSITEOLLISUUDESSA

  • Uusi DynAMo Alarm Suite auttaa teollisuuslaitoksia tunnistamaan ja käsittelemään tärkeimpiä automaatiohälytyksiä
  • Prosessilaitosten automaatiojärjestelmät tuottavat joka päivä tuhansia hälytyksiä, joista monet eivät ole vakavia. Valvomohenkilöstön täytyy pystyä nopeasti erottamaan toisistaan rutiininomaiset prosessihälytykset ja vakavat hälytykset, jotka varoittavat toimenpiteitä vaativista toimintahäiriöistä tai turvallisuusongelmista.

10.12.2013 – Honeywell (NYSE:HON) on julkistanut uuden DynAMo™ Alarm Suite ‑tuotteen. Kyseessä on edistyksellinen hälytysten hallintaan tarkoitettu ohjelmisto, joka vähentää hälytysten kokonaismäärää ja samalla auttaa käyttöhenkilöstöä reagoimaan nopeasti vakavasti otettaviin hälytyksiin.

Ongelmana on hälytysten suuri määrä. Hälytyksiä tulee paljon sekä vähäpätöisistä asioista, kuten kytkentähuoneen oven avaamisista, että vakavimmista laitehäiriöistä. Abnormal Situation Management® (ASM®) Consortiumin mukaan aiheettomien hälytysten tehoton hallinta voi johtaa vakaviin häiriötilanteisiin, joista aiheutuu prosessiteollisuudelle miljardien dollarien tappiot. Aiheettomat hälytykset myös väsyttävät ja stressaavat käyttöhenkilöstöä, jonka täytyy jatkuvasti tehdä niihin liittyviä nopeita päätöksiä.

DynAMo Alarm Suite hyödyntää prosessiteollisuudessa yli 20 vuoden aikana saatuja kokemuksia. Tämä ohjelmisto vähentää hälytyksiä jopa 80 prosentilla, auttaa tunnistamaan huoltotarpeet ja kiinnittää huomion todellisiin hälytyksiin, jotka edellyttävät välittömiä toimia. Ohjelmiston mukautettavan, roolipohjaisen yleisnäytön ansiosta hälytysjärjestelmän käyttäjät, insinöörit ja johtohenkilöt näkevät laitoksen tilanteen yhdellä silmäyksellä. Uuden ohjelmiston keskeinen ominaisuus on sen yhteensopivuus monien mobiililaitteiden kanssa. Tämä mahdollistaa sen, että käyttöhenkilöstö voi tarkastella hälytystietoja ajasta ja paikasta riippumatta. Käytön helppous tehostaa valvontaa, nopeuttaa korjaaviin toimiin ryhtymistä ja vähentää tietotulvaa.

– Kun käyttäjien on jatkuvasti reagoitava satoihin hälytyksiin, prosessin tehokkuus kärsii ja turvallisuusriski kasvaa, sanoo Vimal Kapur, Honeywellin teollisuusautomaatioryhmään kuuluvan Advanced Solutions yksikön johtaja. – DynAMo Alarm Suite on erittäin tehokas työkalu, joka optimoi hälytysten hallintaan käytettyjen ohjelmien toiminnan estämällä lukuisat aiheettomat hälytykset. Se myös vähentää tietotulvan käyttäjille aiheuttamaa stressiä. Ohjelmisto tarjoaa suojakerroksen, joka minimoi suunnittelemattomat tuotantokatkokset, parantaa laitoksen turvallisuutta ja vähentää ympäristöpäästöjä.

DynAMo Alarm Suite voidaan integroida Honeywellin alan johtavassa asemassa olevaan Experion®- Process Knowledge System (PKS) prosessinohjausjärjestelmään sekä mihin tahansa muuhun ohjausjärjestelmään. Honeywell tarjoaa myös hälytysten hallintaan liittyvää konsultointia, palveluja ja tukea ympäri maailmaa.

Lisää DynAMo Alarm Suite -tuotteesta ja hälytysten hallinasta videolinkeissä:

DynAMo Alarm Suite overview

(Jos linkin avauduttua pyydetään salasanaa, voi sulkea valintaikkunan, jolloin varsinainen esitys aukeaa).

Honeywellin teollisuusautomaatioryhmän teknologiajohtaja Jason Urso kertoo hälytysten hallinnasta: Honeywell’s Jason Urso on Alarm management

# # #

Honeywell (www.honeywell.com) on asiakkaitaan maailmanlaajuisesti palveleva teknologiaan ja tuotantoon keskittyvä Fortune 100 ‑monialayritys, jonka toimialoja ovat ilmailualan tuotteet ja palvelut, kodeissa, rakennuksissa ja teollisuudessa käytetyt hallintatekniikat, turboahtimet sekä suorituskykyyn liittyvät materiaalit. Honeywellin pääkonttori sijaitsee New Jerseyn osavaltiossa, Morrisin kaupungissa, ja yrityksen osakkeilla käydään kauppaa New Yorkin, Lontoon ja Chicagon arvopaperipörsseissä. Muita uutisia ja tietoja Honeywellista on osoitteessa www.honeywellnow.com. Honeywellin teollisuusautomaatio (HPS, Honeywell Process Solutions) on osa Honeywellin globaalia Automaatio- ja ohjausratkaisut -liiketoimintaa (ACS, Automation and Control Solutions), jonka tuotteet, järjestelmäratkaisut ja palvelut tehostavat tuottavuutta ja luovat turvallisuutta ja mukavuutta arkipäivän elämään niin kotona, työpaikalla, liikenteessä kuin vapaa-aikanakin. Lisätietoja Honeywellin teollisuusautomaatiosta voit lukea verkkosivultamme www.honeywellprocess.com.

Tässä tiedotteessa esitetyt lausunnot ovat tulevaisuuteen suuntautuneita Yhdysvaltojen liittovaltion vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain (Securities Exchange Act) kohdassa 21E tarkoittamassa merkityksessä. Tulevaisuuteen suuntautuneiksi lausunnoiksi katsotaan kaikki sellaiset toimenpiteitä, tapahtumia tai kehitystuloksia koskevat lausunnot historiallisia tosiasioita lukuun ottamatta, jotka meidän tai johtomme mielestä aiotaan toteuttaa tai joiden odotetaan, suunnitellaan, uskotaan tai ennakoidaan tapahtuvan tulevaisuudessa. Lausunnot perustuvat johtomme oletuksiin ja arvioihin, joiden he kokemuksensa sekä historiallisten trendien, nykyisten taloudellisten ja alakohtaisten olosuhteiden, odotetun tulevan kehityksen ja muiden tekijöiden perusteella uskovat olevan oikeita. Tällaisissa tulevaisuuteen suuntautuneissa lausunnoissa piilee myös tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät muun muassa toimintojamme, markkinoitamme, tuotteitamme, palveluitamme ja hintojamme koskeviin taloudellisiin ja teknologisiin seikkoihin, kilpailukykyyn ja hallinnollisiin päätöksiin. Tällaiset tulevaisuuteen suuntautuneet lausunnot eivät takaa tulevia tuloksia, ja todellinen tuotto, kehitystulokset ja liiketoiminnalliset päätökset voivat poiketa tulevaisuuteen suuntautuneissa lausunnoissa esitetyistä. Tunnistamme pääriskit ja toimintaamme vaikuttavat epävarmuustekijät Form 10-K:n sekä muiden kirjausten osalta, jotka olemme toimittaneet Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle elimelle SEC:lle.

Avainsanat:

Yrityksestä

AC-Sanafor on yksi Suomen kansainvälisesti palkituimmista viestintätoimistoista. Olemme toimineet Weber Shandwickin Suomen edustajana jo vuodesta 1992.

Multimedia

Multimedia