Kehä I:llä merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyihin

Espoon Säterinsolmuun, eli Kehä I:n Säterin ja Perkkaan liittymiin, avataan uudet rinnakkaisrampit marraskuussa. Myös Säterinsolmun linja-autopysäkkien paikkaa siirretään Kehä I:llä.

Kehä I:lle länteen avataan uusi rinnakkaisramppi 17. marraskuuta. Rampin kaistat erkanevat Kehä I:ltä erillisiksi väyliksi. Autoilijoiden, jotka ovat menossa Helsinkiin, Perkkaalle tai Säteriin, tulee siirtyä uudelle rampille jo ennen rantaradan ylittävää Asemasiltaa. Turun suuntaan ajavat voivat jatkaa Kehä I:stä Leppävaaransolmuun asti ja liittyä siitä Turunväylälle kuten tähänkin asti, mutta myös rinnakkaisrampilta pääsee Turun suuntaan.

Myös Kehä I:lle itään avataan uusi rinnakkaisramppi noin viikkoa myöhemmin, 23. marraskuuta. Turunväylältä Turun suunnasta Perkkaalle ja Säteriin ajavien pitää liittyä rinnakkaisrampille Turunväylän rampin loppupäässä. Helsingin suunnasta ajettaessa ei tule muutoksia liikennejärjestelyihin.

Lähiviikkoina Kehä I:n länteen menevät pääkaistat siirretään rantaradan kohdalla tilapäisesti uuden rinnakkaisrampin puolelle. Mestarintunnelin suuaukon rakentamistöille saadaan näin lisätilaa.

Rinnakkaisrampit lisäävät turvallisuutta

Uudet erilliset rampit Kehä I:ltä liittymistä ja poistumista varten helpottavat erityisesti Säteriin ja Perkkaalle ajamista. Aiemmin Säteristä Kehä I:lle liittyvät joutuivat jonottamaan varsinkin ruuhka-aikoina. 

– Kehä I:llä on paljon liikennettä ja liittymät ovat usein lähekkäin, kuten Säterin ja Sellonkin liittymät. Siksi on päädytty ratkaisuun rinnakkaisrampeista. Uusien ramppien tarkoitus on ennen kaikkea lisätä autoilijoiden turvallisuutta, kertoo hankkeen projektipäällikkö Hannu Lehtikankare Liikennevirastosta.

Linja-autopysäkkien paikkoja siirretään Säterinsolmussa

Myös Säterinsolmun kohdalla olevien Kehä I:n linja-autopysäkkien paikkaa muutetaan hieman. Länteen kulkevien pysäkki siirtyy 17. marraskuuta Säterinkadun ylittävälle sillalle noin 20 metrin päähän nykyiseltä paikaltaan. Itään päin liikkuvien pysäkki siirtyy 23. marraskuuta Säterin liittymän itäpuolelle Perkkaanpuiston koulun kohdalle, noin 100 metrin päähän nykyiseltä paikaltaan. Tälle pysäkille avataan lisäksi kaksi uutta kevyen liikenteen väylää.

Työt ovat osa Kehä I Leppävaarassa -tiehanketta, jonka tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta, yhtenäistää kaupunkirakennetta ja kohentaa lähialueen asukkaiden asumisviihtyvyyttä. Tuoreimmat tiedot hankkeen etenemisestä löytyvät osoitteesta www.liikennevirasto.fi/leppavaara.

LISÄTIETOJA:

Liikennevirasto

Projektipäällikkö Hannu Lehtikankare

p. 020 637 3555 gsm 040 518 2992, hannu.lehtikankare@liikennevirasto.fi

Niska & Nyyssönen Oy

Projektipäällikkö Heimo Tervola

p. 0400 335 095, heimo.tervola@niska-nyyssonen.fi

Niska & Nyyssönen Oy

Työmaainsinööri Ville Lonka

p. 040 829 0089, ville.lonka@niska-nyyssonen.fi

Kehä I ja Turunväylä uudistetaan vuosina 2008–2012 Espoon Leppävaaran kohdalla. Kehä I Leppävaarassa -hankkeen ansiosta alueenkaupunkirakenne yhtenäistyy, liikenteen sujuvuus paranee ja alueen viihtyisyys lisääntyy. Tie on käytössä koko rakennusprojektin ajan poikkeusjärjestelyin. www.liikennevirasto.fi/leppavaara.

Avainsanat:

Yrityksestä

AC-Sanafor on yksi Suomen kansainvälisesti palkituimmista viestintätoimistoista. Olemme toimineet Weber Shandwickin Suomen edustajana jo vuodesta 1992.